Tag archives for Slovníček

Slovníček

A

AA - alergologická anamnéza abdukce - upažení, unožení pohyb končetiny směrem od těla absces - hnisavý váček abúzus - toxická anamnéza adiadochokineze - lehčí forma diadochokineze (neschopnost vykonávat rychlé a přesné pohyby) aditivní - přídatný; založený na pouhém sčítání či přidávání bez dalšího ovlivňování - účinek léků je pouhým součtem jejich účinků afázie - porucha chápání, myšlení a nacházení slov aference - přívod nervových…
Pokračování »
Slovníček

B

Babinského reflex - vyvolává se špendlíkem nebo ostrou hranou špejle, táhnutím po zevní straně od paty směrem k malíku; za normální je považováno, když nenastane žádná odpověď, a nebo když pacient před podnětem "ucukává" (tzv. dráždivá planta); v případě postižení pyramidové dráhy dojde k extenzi palce a abdukci ostatních prstů…
Pokračování »
Slovníček

C

candida albicans - druh kvasinky, která u lidí způsobuje ústní a genitální houbové infekce (tato mykóza je častou příčinou nemocí a úmrtí osob se sníženou imunitou – vlivem chemoterapie, transplantace nebo nemoci AIDS) Centrální nervová soustava - CNS; mozek + mícha Cerebelární chůze - nerovnoměrnost v trvání kroků a kladení nohou;…
Pokračování »
Slovníček

D

DDK - diadochokines, dysdiadochokinesia; neschopnost vykonávat střídavě rychlé pohyby; vyšetření se používá pro kontrolu funkcí mozečku deficit - nedostatek deformita - znetvoření, odchylka od normálu dekubitus - proleženina demyelinizace - poškození myelinových pochev nervových vláken demyelinizované - vlákno s porušenými myelinovými pochvami dendrity - výběžky nervové buňky, které zachytávají vzruchy z okolních…
Pokračování »
Slovníček

E

EDSS - Expanded Disability Status Scale, Kurtzkeho stupnice postižení, rozšířená stupnice stavu invalidity, Kurtzkeho škála; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů efektor - výkonný orgán, který reaguje (odpovídá) na podráždění receptoru elevace - zvedání, pohyb vzhůru erektilní dysfunkce -…
Pokračování »
Slovníček

F

FA - farmakologická anamnéza facilitace - zesílení reflexu nebo jiné nervové aktivity součtem několika podnětů (termín se užívá i ve smyslu „usnadnění“) fascikulace - samovolné záškuby svalových vláken (nezpůsobují pohyb, mohou být viditelné pod kůží) fatická porucha - narušení řeči (v důsledku ložiskového poškození mozku) fatické funkce - tvorba a…
Pokračování »
Slovníček

G

GA - gynekologická anamnéza GA - zkr. Glatiramer acetát gadolinium - kontrastní látka užívaná při magnetické rezonanci Gilenya - fingolimodum; lék na RS, který svým působením omezuje pohyb T-buněk z lymfatických uzlin do mozku a míchy, čímž snižuje jejich podíl na dalším poškození nervové tkáně Glatiramer acetát - zkr. GA,…
Pokračování »
Slovníček

H

Hautantova zkouška - test rovnováhy hematoencefalitická bariéra - bariéra, která odděluje vnitřní prostředí mozku od cévního systému v těle a umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví hemianopsie - omezení zorného pole hemihypestezie - hypestezie poloviny těla vč. tváře (porucha čití jako důsledek poškození periferních nervů; částečná…
Pokračování »
Slovníček

I

imunitní systém - obranný systém organismu imunoablace - termín spojený s autologní transplantací kostní dřeně; doslovně znamená odnětí části těla či tkáně, který je orgánem imunity - tedy kostní dřeně imunomodulační léčba - léky zvyšující obranyschopnost organismu; působí na činnost imunitního systému, zejm. ve smyslu působení na rovnováhu a funkční…
Pokračování »

Spřátelené weby