Plazmaferéza je moderní léčebný postup, při kterém je z krevního oběhu odstraněna převážná část plazmy a nahrazena tzv. náhradním roztokem. Jedná se o mimotělní terapii, která je prováděna v případě škodlivých látek obsažených v plazmě, jež nelze jinak odfiltrovat (nadměrné množství bílkovin, autoprotilátky, aloprotilátky, imunokomplexy, monoklonální proteiny atd.). Je indikována na léčbu několika nemocí…
Pokračování »