Tag archives for EDSS

EDSS

EDSS je zkratka pocházející z angličtiny - Expanded Disability Status Scale -, neboli Kurtzkeho stupnice postižení (někde též označovaná jako „rozšířená stupnice stavu invalidity“ či „Kurtzkeho škála“). Je to metoda určování množství (kvantifikace) zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Tato stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů (FS) - funkce pyramidové, mozečkové, mozkového…
Pokračování »

FS – Mozkové funkce mentální

* 0 - normální stav * 1 - jenom změny nálad (neovlivňuje bodování v rámci stupnice EDSS) * 2 - mírné omezení duševních pochodů * 3 - střední omezení duševních pochodů * 4 - výrazné omezení duševních pochodů (chronický mozkový syndrom - středně závažný) * 5 - demence nebo chronický mozkový syndrom - těžký nebo nekompetence značka…
Pokračování »

FS – Zrakové funkce

* 0 - normální stav * 1 - skotom se zrakovou ostrostí (upravenou) lepší než 20/30 * 2 - zhoršení zraku a skotom s maximální zrakovou ostrostí (upravenou) v rozsahu 20/30 až 20/59 * 3 - zhoršení zraku a velký skotom, nebo střední snížení rozsahu zorných polí, ale s maximální zrakovou ostrostí (upravenou) v rozsahu 20/60 až 20/99…
Pokračování »

FS – Vegetativní nervový systém

- funkce střev a močového měchýře; nezávislé na vůli * 0 - normální stav * 1 - mírné problémy s močením, obtížný počátek mikce, nutkání nebo retence * 2 - střední zdráhání, nutkání k močení nebo retence obsahu střev nebo měchýře; nebo málo častá urinární inkontinence * 3 - častá urinární inkontinence * 4 - nutnost téměř…
Pokračování »

FS – Senzitivní funkce

- poruchy čití, citlivosti * 0 - normální stav * 1 - snížení vibračního čití a grafestezie * 2 - mírné snížení dotykového, bolestivého čití a polohocitu; středně těžké postižení vibračního čití na jedné nebo dvou končetinách; vibrační čití a grafestezie poškozeny na třech nebo všech končetinách * 3 - středně významné snížení dotykového,…
Pokračování »

FS – Mozkový kmen

- zajišťuje inervaci hlavy (zásobování nervovými vlákny), zprostředkovává komunikaci mezi mozkem a míchou, kontroluje základní instinktivní chování (dýchání, tlak krve, vyměšování, zvracení) a řídí nepodmíněné reflexy * 0 - normální stav * 1 - lehké příznaky (reflexologické) * 2 - střední nystagmus nebo jiné mírné postižení * 3 - těžký nystagmus, parézy okohybných nervů…
Pokračování »

FS – Mozečkové funkce

- koordinace pohybů, udržování stoje a rovnováhy, řízení svalového napětí kosterního svalstva * 0 - normální stav * 1 - abnormální příznaky bez postižení funkce => lehce odchýlené * 2 - mírná ataxie * 3 - střední ataxie trupu nebo končetin * 4 - těžká ataxie všech končetin * 5 - neschopnost koordinovaných pohybů z důvodu ataxie…
Pokračování »

FS – Pyramidové funkce

- kortikospinální dráha (pyramidová dráha), která spojuje mozkovou kůru s míchou - zprostředkovávají volní pohyby těla => pohyby cílené, plánované * 0 - normální stav * 1 - abnormální příznaky bez postižení funkce => lehce odchýlené * 2 - minimální postižení * 3 - mírná nebo střední paraparéza nebo hemiparéza, těžká monoparéza * 4 - výrazná…
Pokračování »

Spřátelené weby