Tag archives for Co je RS

Co je RS

Věděli jste, že… o RS

* RS není nakažlivá * RS významně neovlivňuje délku života * RS je jedním z nejběžnějších onemocnění CNS u dospívajících * RS je nejčastější příčinou invalidity u mladých dospělých * na světě má RS cca 2,5 mil. lidí * v ČR má RS cca 19 000 lidí (výskyt se průběžně…
Pokračování »
Co je RS

Co je RS?

Roztroušená skleróza mozkomíšní, zkr. RS, RSM latinsky: sclerosis multiplex anglicky: Multiple sclerosis, zkr. MS Jedná se o autoimunitní chronické onemocnění. Během průběhu nemoci napadá imunitní systém centrální nervovou soustavu a způsobuje rozpad myelinových pochev neuronů, čímž negativně ovlivňuje schopnost vzájemné komunikace nervových buněk v mozku a míše. Roztroušená skleróza není nakažlivá,…
Pokračování »
Co je RS

Co se děje v těle

Roztroušená skleróza mozkomíšní je označována jako nemoc s nenápadným začátkem a nepředvídatelným průběhem (od minimálních tělesných postižení až po těžkou invaliditu). Nemoc je velmi individuální a u každého jedince probíhá jinak, proto typický pacient neexistuje. Zatímco u někoho se RS projeví jen mírnými relapsy s dlouhodobými meziobdobími remisí, u jiného zanechá již první…
Pokračování »
Co je RS

Neuron

Základní nervovou buňkou je neuron, který je stavební a funkční jednotkou nervové soustavy. Nervový vzruch v nervové buňce vzniká a je posílán k další buňce nebo k výkonnému orgánu. V těle máme cca 25mld. neuronů, přičemž 1 nerv má 100 - vláken s nervovou buňkou (podle oblasti a funkce, kterou zajišťuje). Komentáře…
Pokračování »
Co je RS

Myelin

Myelin je lipoprotein, který tvoří dvojvrstvy buněčných membrán. Je produkován specializovanými buňkami centrální nervové soustavy (CNS) zvanými oligodendrocyty. Zjednodušeně řečeno se jedná o několikrát stočený výběžek buňky. Právě myelin je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy. Jeho existence a správná funkce je nezbytně nutná pro fungování centrální nervové…
Pokračování »
Co je RS

Centrální nervová soustava (CNS) – Periferní nervová soustava (PNS)

Nervová soustava umožňuje řízení a koordinaci funkcí organismu a jeho kontakt s vnějším prostředím. U člověka je nervová soustava trubicová, uspořádaná stupňovitě a jednotlivé části jsou propojeny. Na počátku toho, co cítíme, je smyslová buňka neboli receptor, která zachytí podnět z vnějšího prostředí, změní ho na nervový vzruch (elektrický děj) a ten putuje…
Pokračování »
Co je RS

Imunitní systém

Imunitní systém lidského organismu je schopnost organismu chránit své vnitřní prostředí a neporušenost svých buněk a tkání proti vnějším vlivům (př.: mikroorganismy). Cizorodé látky, které jsou schopné vyvolat v organismu imunitní reakci, jsou antigeny – látky nebo buňky, které jsou tělu cizí a tedy potenciálně škodlivé (bílkovina, polysacharid) či patogeny –…
Pokračování »

Spřátelené weby