Články v kategorii Léčba RS

Léky druhé volby

Fingolimodum – Gilenya

První tabletová forma léčby roztroušené sklerózy v České republice. Nasazuje se při vysoce aktivní RR formě roztroušené sklerózy mozkomíšní, pokud onemocnění nereaguje na nejméně jeden další typ chorobu modifikující léčby podávané v průběhu alespoň jednoho roku. Za vhodného pacienta k podávání léku Gilenya je považován též člověk s rychle progredující závažnou relabující-remitentní formou…
Pokračování »

Plazmaferéza

Plazmaferéza je moderní léčebný postup, při kterém je z krevního oběhu odstraněna převážná část plazmy a nahrazena tzv. náhradním roztokem. Jedná se o mimotělní terapii, která je prováděna v případě škodlivých látek obsažených v plazmě, jež nelze jinak odfiltrovat (nadměrné množství bílkovin, autoprotilátky, aloprotilátky, imunokomplexy, monoklonální proteiny atd.). Je indikována na léčbu několika nemocí…
Pokračování »
Léky druhé volby

Natalizumab – Tysabri

Natalizumab (Tysabri) se nasazuje při nedostatečné či nulové reakci organismu na léky první volby nebo při agresivním průběhu RR formy RS již od počátku vzplanutí nemoci. Doslovně je ve Státním úřadu pro kontrolu léčiv psáno toto: „Natalizumab indikuje neurolog pacientům s remitující-relabující formou roztroušené sklerózy (RR,RS), u kterých nedošlo navzdory…
Pokračování »
Léky druhé volby

Léky druhé volby

Mezi léky druhé volby patří natalizumab (Tysabri) a fingolimod (Gilenya). Tyto léky se nasazují při selhání léků první volby. Z původní terapie je pacienty na léčbu druhé volby možno převést při vysoké aktivitě nemoci (tzn. alespoň 2 ataky během 12 měsíců) a vývoji nálezu na MRI. S úspěchem je tato léčba užívána u relaps-remitentní formy…
Pokračování »
Léky první volby - DMD

Glatiramer acetát – Copaxone (kopolymer-1)

Glatiramer acetát je látka vyvinutá roku 1970 v Izraeli. Lze tedy říci, že se jedná o látku dlouhodobě vyzkoušenou a prověřenou. V příbalovém letáku se mimo jiného dočteme: "Glatirameri acetas je acetátová sůl syntetických polypeptidů obsahující čtyři přirozeně se vyskytující aminokyseliny: L-glutamovou kyselinu, L-alanin, L-tyrosin a L-lysin v molárním frakčním…
Pokračování »
Léky první volby - DMD

Interferon beta (β) – Rebif 22, Rebif 44, Avonex, Betaferon, Extavia

Lidská buňka dokáže interferon produkovat naprosto přirozeně, ale k léčebným účelům je jeho koncentrace v krvi příliš slabá (v minulosti byly interferony shromažďovány z krve velkého množství dárců), proto vědci hledali způsob, jak vypěstovat umělý interferon, který by mohl být použit v lékařství. S rozvojem genetického inženýrství přišel zásadní převrat a vznik rekombinantních látek,…
Pokračování »
Léky první volby - DMD

DMD – Léky první volby

Mezi léky první volby patří interferon beta (Interferon ß) a glatiramer acetát (Copaxone). Jedná se o léky, které se nasazují na počátku léčby remitentní formy roztroušené sklerózy mozkomíšní. Tento druh léčby by měl být teoreticky dostupný všem pacientům a v ideálním případě se ho lékaři snaží nasadit hned po prvních příznacích RS (nejlépe ještě ve fázi CIS). Bohužel…
Pokračování »
Léčba RS

Léčba dle druhů RS

O způsobu léčby pochopitelně rozhoduje lékař na základě vašeho zdravotního stavu a progresi nemoci, takže berte uvedené informace pouze jako orientační. RR forma (relaps-remitentní) Tato forma RS je nejlépe ovlivnitelná léky. Léčba slouží jak ke snížení počtu atak, tak i ke snížení jejich závažnosti a zpomalení progresi nemoci. Používají se léky…
Pokračování »

Léčba RS

Roztroušená skleróza mozkomíšní je sice nemoc nevyléčitelná, ale je léčitelná. Ačkoliv v dnešní době ještě neexistuje lék, který by dokázal léčit RS, existuje celá řada léků, které umí upravit a zmírnit projevy nemoci a stav pacienta dlouhodobě stabilizovat. Tato soudobá dostupná medikace je zaměřena především na snížení výskytu atak a…
Pokračování »

Spřátelené weby