Mezi kontroverzní terapie řadíme všechny ty, k nimž se pacienti uchylují v zoufalství. Ale ani toto tvrzení nemusí být pravdou vždy. Na našem webu jsme slíbili, předkládat vám veškeré dostupné informace bez našich vlastních soudů. Neříkáme „tohle dělejte a tohle ne“. Je to stále jen váš život, vaše zdraví a vaše rozhodnutí.…
Pokračování »