Archiv autora: valeriewhitley0 - Stránka: 12

Příznaky RS

Čití

Čití neboli pociťování je komplexní smysl, zprostředkovaný mnoha druhy receptorů našeho těla. Při RS se porušení některého nervového vzruchu může projevit právě poškozením našeho vnímání a to ve smyslu nepříjemných citlivostních vjemů jako je: * mravenčení * brnění * pálení * změna vnímání tepla a chladu * snížená citlivost * slabší…
Pokračování »
Příznaky RS

Pohyb

Poruchami motoriky rozumíme velké množství možností pohybových problémů. Nejčastěji jsou patrné na dolních končetinách, ale rozhodně se netýkají jen jich, spíše si u horních končetin máme tendenci všímat až skutečně velmi výrazných změn. Časté je i postižení jen jedné strany (vše vlevo nebo vše vpravo) nebo, při kombinaci s poruchou hlavových…
Pokračování »
Příznaky RS

Únava

Proč únavu zařazuji jako samostatný symptom RS chápe jistě každý, kdo s touto nemocí bojuje. Únava je totiž nejčastějším a nejobvyklejším příznakem RS. Já osobně jsem si ji na začátku pletla s jarní a následně i s podzimní únavou, a když nepřecházela, začala jsem se považovat za „lenocha“. Nevím, jestli to dřív bylo horší, než…
Pokračování »
Příznaky RS

Ostatní

Vzhledem k tomu, že RS si opravdu umí „pohrávat“ s kteroukoliv částí našeho těla, není v mých možnostech napsat vše, co se může dít. Takže dodám ještě pár často uváděných příznaků: * kmenové a mozečkové příznaky - zhoršená, nezřetelná řeč, potíže s polykáním, zhoršení výslovnosti, problémy s koncentrací a pamětí * poruchy svěračů - náhlé…
Pokračování »
Co je RS

Co je RS?

Roztroušená skleróza mozkomíšní, zkr. RS, RSM latinsky: sclerosis multiplex anglicky: Multiple sclerosis, zkr. MS Jedná se o autoimunitní chronické onemocnění. Během průběhu nemoci napadá imunitní systém centrální nervovou soustavu a způsobuje rozpad myelinových pochev neuronů, čímž negativně ovlivňuje schopnost vzájemné komunikace nervových buněk v mozku a míše. Roztroušená skleróza není nakažlivá,…
Pokračování »
Co je RS

Co se děje v těle

Roztroušená skleróza mozkomíšní je označována jako nemoc s nenápadným začátkem a nepředvídatelným průběhem (od minimálních tělesných postižení až po těžkou invaliditu). Nemoc je velmi individuální a u každého jedince probíhá jinak, proto typický pacient neexistuje. Zatímco u někoho se RS projeví jen mírnými relapsy s dlouhodobými meziobdobími remisí, u jiného zanechá již první…
Pokračování »
Co je RS

Neuron

Základní nervovou buňkou je neuron, který je stavební a funkční jednotkou nervové soustavy. Nervový vzruch v nervové buňce vzniká a je posílán k další buňce nebo k výkonnému orgánu. V těle máme cca 25mld. neuronů, přičemž 1 nerv má 100 - vláken s nervovou buňkou (podle oblasti a funkce, kterou zajišťuje). Komentáře…
Pokračování »
Co je RS

Myelin

Myelin je lipoprotein, který tvoří dvojvrstvy buněčných membrán. Je produkován specializovanými buňkami centrální nervové soustavy (CNS) zvanými oligodendrocyty. Zjednodušeně řečeno se jedná o několikrát stočený výběžek buňky. Právě myelin je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy. Jeho existence a správná funkce je nezbytně nutná pro fungování centrální nervové…
Pokračování »
Co je RS

Centrální nervová soustava (CNS) – Periferní nervová soustava (PNS)

Nervová soustava umožňuje řízení a koordinaci funkcí organismu a jeho kontakt s vnějším prostředím. U člověka je nervová soustava trubicová, uspořádaná stupňovitě a jednotlivé části jsou propojeny. Na počátku toho, co cítíme, je smyslová buňka neboli receptor, která zachytí podnět z vnějšího prostředí, změní ho na nervový vzruch (elektrický děj) a ten putuje…
Pokračování »

Spřátelené weby