Archiv autora: valeriewhitley0 - Stránka: 11

Historie RS

Z historie – Augustus Frederick d’Este

Sir Augustus Frederick d’Este (1794-1848) byl nelegitimním vnukem anglického krále Jiřího III. Během svého života si vedl deník, ve kterém popisuje 24 let svého boje s nemocí (deník byl nalezen až v roce 1948). Dle popisovaných symptomů lze říct, že se jednalo právě o roztroušenou sklerózu mozkomíšní. Deník začíná v roce 1822 a…
Pokračování »
Historie RS

Z historie – Sv.Lydwina

Svatá Lydwina ze Schiedamu (1380-1433) byla nizozemská světice (holandská jeptiška). Je považována za jednoho z prvních pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, jehož život byl důkladněji popsán. V historii katolické církve si tato osobnost získala místo jako „Požehnaná Lydwina von Schiedam“. Její životopisci uvádějí, že v 15 letech upadla při ledním bruslení a zlomila si…
Pokračování »
Historie RS

Z historie – Hala

Halldora neboli „Hala“ byla vikinská žena žijící na přelomu 13. a 14. století na Islandu. Vypráví se o ní v příbězích Sv. Thorákula. Podle této islandské ságy trpěla během let 1293 - 1323 přechodnými poruchami řeči, ztrátou hybnosti a slepotou, které vždy ustupovaly po několika dnech díky modlitbám a obětem.  …
Pokračování »
Historie RS

Historie RS IV. aneb současnost, která jednou bude historií

Schválně jsem ukončila psaní historie na konci 90. let 20. století. Výzkum se v té době rozběhl tak raketovou rychlostí, že bych vás, i sama sebe, unudila daty a odbornými termíny. Výzkum a medicína přichází stále s novými možnostmi léčby, dnes si vybíráme z několika druhů léků a každý rok přichází něco dalšího,…
Pokračování »
Historie RS

Historie RS III. aneb léta objevů a přelomů

V roce 1965 bylo prokázáno, že buňky, reagující proti myelinu, jsou T-buňky. Ve stejném roce byly publikovány první elektron - mikroskopické studie lézí RS, které ukazují axony částečně či úplně obklopené tenkou vrstvou myelinu - důkaz remyelinizace. V roce 1969 dochází k první klinické zkoušce léčby RS, kdy je na skupině pacientů dokázáno příznivé ovlivnění akutních atak…
Pokračování »
Historie RS

Historie RS II. aneb svítání na lepší časy

Přelom v chápání roztroušené sklerózy mozkomíšní přichází v roce 1950. Tento rok lze brát jako zásadní v mnoha ohledech: Došlo k objevení sodíkových a draslíkových kanálků na nervovém vlákně, které nesou elektrický impuls nervem, dochází k analýze chorob nervového systému a k rozvoji molekulární a buněčné biologie. O tři roky později je objevena DNA - kyselina deoxyribonukleová,…
Pokračování »
Historie RS

Historie RS I. aneb u toho byste být nechtěli

Roztroušená skleróza mozkomíšní byla poprvé popsána v roce 1842 francouzským anatomem Jeanem Cruveilhierem (1791-1874) při jeho spolupráci se skotským profesorem patologie Robertem Carswellem (1793-1857), ale nebyla ještě považována za samostatné onemocnění. Roku 1854 byl německým patologem a biologem Rudolfem Virchowem (1821-1902) objeven myelin. Francouzský lékař, jeden z tvůrců neurologie a psychiatrie, prof. MUDr. Jean-Martin Charcot (1825-1893) popsal poprvé roku 1865 chronickou míšní nemoc projevující se…
Pokračování »
Příznaky RS

Příznaky RS

Příznaky RS mohou vznikat postupně a často bývají neurčité a zavádějící. Prvotní příznaky jsou rády nenápadné, nemoc se projevuje v atakách (záchvatech) a mimo záchvaty může být pacient zcela bez problémů. Obtíže trvají různě dlouhou dobu - několik dní i několik měsíců. Vzhledem k tomu, že RS může postihnout kteroukoliv část mozku…
Pokračování »
Příznaky RS

Oči

Potíže se zhoršením zraku jsou celkem časté. Důvodem je většinou zánět očního nervu (retrobulbární neuritida), který postihuje jedno nebo obě oči. Člověk tento zánět vnímá jako: * zamlžené vidění * úbytek zrakové ostrosti * odlišné vnímání barev (špatný kontrast nebo přesvětlení) * pocit bolesti za okem * výpadky v zorném…
Pokračování »

Spřátelené weby