pestra_logoPestrá společnost o.p.s. vznikla začátkem roku 2009 z iniciativy několika lidí se společným zájmem o kynologii a práci v sociální oblasti. Rodící se tým vzal založení organizace jako velikou výzvu a mnozí z něho si ihned začali doplňovat kvalifikaci, aby byli opravdovým přínosem a mohli poskytovat kvalitní služby pro veřejnost.
Společnost má celostátní působnost. Služby nabízí osobám s různým zdravotním postižením, kterým pomáhají v integraci do společnosti prostřednictvím asistenčního psa. Zabývají se také ochranou práv svých klientů a prosazují se o jednotné postavení všech asistenčních psů na stejnou úroveň.

Kroutíte hlavou, že je neznáte? Určitě znáte. Máte v povědomí jejich aktivity, jen třeba nevíte, že jsou jejich, úžasná videa, petici, kalendáře, fotografie, Pestrobazary, nebo se jen setkáváte s asistenčními psy, kteří právě u nich byli vycvičeni. A pokud byste je skutečně neznali, rádi vám je představíme.
Proč? Protože dělají skvělé věci. Protože cvičí psy, kteří pomáhají, a necvičí je nijak „násilným“, kotcovým stylem, ale v domácím prostředí a naprosté pohodě, kdy se pejsci učí provádět činnosti s láskou a radostí. A prostě proto, že stojí za to Pestrou společnost znát.

Za dobu fungování „Pestré“, změnily se nějak cíle či celkově struktura společnosti?

Tak určitě. Pestrá společnost začínala ve třech lidech s tím, že bude cvičit asistenční, signální, canisterapeutické a vodící psy, a bude je cvičit výhradně v domácím prostředí. Tato myšlenka zůstala zachována, nicméně jsme začínali od nuly, s jedním klientem, dnes máme klientů čtyřicet, takže jsme se museli rozrůst o odborné pozice jako je fundraising, PR, koordinátor dobrovolníků a muselo být více trenérů. V současné době máme tedy tým rozšířený a profesionalizovaný tak, abychom byli schopni fungovat se čtyřiceti klienty a poskytovat všem ty služby, které jsme si vytyčily.
Nad rámec toho jsme ještě nalákaly do organizace našeho stávajícího pana ředitele, který „Pestrou“ zakládal, a rozšířily jsme se o sociální podnikání cestovní kanceláře Bezbatour, což je takové druhé odvětví organizace. Budeme zakládat na cestovní kancelář s.r.o. a (se smíchem) až bude vydělávat miliony, tak bude dotovat více asistenčních psů.
Takže cíl, který byl dán při zakládání v roce 2009, za tím si stále jdeme, ale jak narůstá počet klientů a profesionalizuje se neziskový sektor jako takový, tak jsou na neziskovky kladeny daleko vyšší nároky, protože každý již umí psát granty a získat peníze je tak čím dál tím těžší. Právě proto potřebujeme mít odborný personál, který toto zajistí. Ale idea Pestré společnosti zůstává stále stejná.

PSad1-02Internetem koluje vaše petice za zrovnoprávnění všech asistenčních psů. V jaké fázi se nyní nachází?

Tato petice je dlouhodobější proces, nebylo primárně určeno časové omezení a trvat bude minimálně do konce roku. Hodně se nyní bude během podzimu prezentovat na veřejných akcích, běží samozřejmě jak internetově, tak podpisem přes archy. Jsme ve stádiu, kdy máme přes dva tisíce podpisů, což je stále málo, proto budeme petici ještě více propagovat a je to tedy stále otevřená záležitost.
Zároveň probíhá i trvalé vyjednávání s ministerstvem, kde řešíme hrazení asistenčních psů. Není to ale nijak navázané na petici.
Běží zároveň jak petice, tak komunikace s ministerstvem. Jsou to dvě, na sobě nezávislé aktivity.

Je pravdou, že jak mám možnost komunikovat s komunitami ve světě, jsme skutečně jednou z mála zemí, která neuznává asistenčního psa pro lidi s tělesným postižením jako kompenzační pomůcku, jež je hrazena státem.

Je to opravdu tak. I Slovensko uznává asistenčního psa jako kompenzační pomůcku a je hrazen dokonce zdravotní pojišťovnou. U nás to tak, bohužel, není a já doufám, že to do roku 2017 změníme.

Ještě jste petici nepodepsali? Klikněte zde a převedeme vás přímo k petici.

Je aktuální částka za výcvik a vlastně celou péči o psa od počátku až do předání kolem 200.000,- Kč?

Je to tak. Do této částky se zahrnují jak náklady na trenéra, který má ve výcviku psa kolem deseti měsíců a má jej vlastně 24 hodin denně na starosti venku i doma, oproti kotcovému výcviku, kde si trenér odpracuje svých 8 hodin a odchází od psů.
Takže v té částce jsou jak mzdové náklady, tak samozřejmě i vlastní koupě psa, jeho testování, krmení, pomůcky a pamlsky k výcviku, cestovní náklady, protože pes se učí v přirozeném prostředí, jezdí tedy s trenérkami MHD, jezdí společně i na dovolenou, učí se v obchodním centru a podobně.

PSad1-04Jakým způsobem získáváte finanční prostředky?

Tak vodící pejsek je uznaná kompenzační pomůcka, na něj úřad práce přispívá 90%, zbývajících 10% si hradí klient, nebo pokud si to klient nemůže dovolit, oslovujeme na zbývajících 10% některou nadaci.
U asistenčního pejska je to jinak, nicméně i klient s jiným postižením než zrakovým dostává psa do osobního vlastnictví a ve spolupráci s klientovou rodinou oslovujeme firemní dárce v blízkosti bydliště psa, individuální dárce, pořádáme veřejnou sbírku, nějaké akce, oslovujeme nadace a společně se snažíme těch 200 tisíc sehnat tak, abychom na konci výcviku tu částku měli pokrytou, a ten pejsek odchází do rodiny.

PSad1-03Když říkáte „nějaké akce“…

Pestrobazar, benefiční koncerty, kalendáře… Není to samozřejmě jednoduchá záležitost. Na práci s klientem v rámci sociální služby vlastně potom přispívají i dotace na sociální služby.

 

 

Pozn. redakce: Vedle podpisu petice, účasti na Pestrobazaru atd., můžete pomoci “Pestré” i jejich pejskům dalšími způsoby. Více se dočtete, když kliknete na obrázek:

PSad1