BBabinského reflex – vyvolává se špendlíkem nebo ostrou hranou špejle, táhnutím po zevní straně od paty směrem k malíku; za normální je považováno, když nenastane žádná odpověď, a nebo když pacient před podnětem “ucukává” (tzv. dráždivá planta); v případě postižení pyramidové dráhy dojde k extenzi palce a abdukci ostatních prstů (příznak vějíře)
balneoterapie  
lázeňská léčba
barbiturát – lék užívaný jako hypnotikum nebo sedativum; proti nespavosti a jako součást léčby proti bolesti; při dlouhodobém užívání vyvolává závislost
benigní
– nezhoubný, neškodný; např. nádor
Betaferon
– lék na RS, Interferon beta
bikulární diplopie dvojité vidění u obou očí
bilat. bilaterální; oboustranný, týkající se pravé i levé strany
bilaterální bilat.; oboustranný, týkající se pravé i levé strany
B-lymfocyty druh bílých krvinek zajišťující specifickou imunitu
bradykardie zpomalení srdeční frekvence
bulbární – vztahující se k prodloužené míše