A

AA – alergologická anamnéza
abdukce  upažení, unožení pohyb končetiny směrem od těla
absces – hnisavý váček
abúzus – toxická anamnéza
adiadochokineze  lehčí forma diadochokineze (neschopnost vykonávat rychlé a přesné pohyby)
aditivní  přídatný; založený na pouhém sčítání či přidávání bez dalšího ovlivňování – účinek léků je pouhým součtem jejich účinků
afázie  porucha chápání, myšlení a nacházení slov
aference  přívod nervových vzruchů z periferní nervové soustavy (PNS) do centrální nervové soustavy (CNS)
agens  průvodce, činitel
agnózie  gnostická funkce (poznávací funkce) neschopnost poznat viděné předměty, rozeznat zvuky, poznat předměty hmatem, rozeznat části svého těla apod.
agrafie  neschopnost psát
akalkulie  narušená schopnost až neschopnost zvládání základních početních úkonů
akcentace obtíží  zvýraznění, zhoršení obtíží
akomodace oka  zaostření na různě vzdálené předměty
akra  okrajové či koncové části těla (prsty, nos, brada)
akroparestezie  necitlivost v okrajových částech končetin
akupresura – léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla; mimo jiného se krouživými pohyby konečků prstů v konkrétních bodech zmírňují či odstraňují bolesti apod.
akupunktura – tradiční čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla; používá se hlavně k odstranění bolesti, ale umí i pomoci v regeneraci nervů, “nastartování” organismu, zmírnění únavy atd.
akutní stav  stav náhlý nebo naléhavý
alexie  neschopnost pochopit smysl čteného textu
ameningeální hlava  nevykazující meningeální příznaky (bolesti, závratě, poruchy vědomí aj.)
amnézie  ztráta paměti
anafylaxe – druh prudké, život ohrožující alergické reakce s příznaky kožními, respiračními, případně kardiovaskulárními; příčinou je přecitlivělosti na cizorodou bílkovinu
analgetika – léky tlumící bolest; mezi ně řadíme antipyretika (léky tlumící bolest a horečku) a anodyna (potlačující bolest)
anestetikum – znecitlivující látka
anodyna –  léky sloužící k potlačení bolesti; látky symptomatické, které neřeší příčinu; př. narkotická analgetika, nebo analgetika morfiového typu
ANS – Autonomní nervový systém; řídící systém činností vnitřních orgánů v našem těle; ovládá srdce, plíce, žaludek, střeva, močový měchýř a krevní cévy; je v naprosté většině vůlí neovladatelný a sestává se ze dvou částí – sympatické a parasympatické; mezi nejčastější příznaky jeho poškození patří mdloby a bušení srdce (palpitace)
anteflexe  předklon, naklonění směrem dopředu
antidepresivum – lék proti depresi – patologicky smutné náladě; působí i na řadu dalších poruch – panickou poruchu, generalizovanou úzkost, sociální fobii a další
antineoplastické – léky působící proti nádorům a neoplaziím (novotvorba tkáně)
antipyretika – léky tlumící bolest a horečku; př. paracetamol (Paralen, Valetol), Acylpyrin
apraxie  neschopnost vykonávání účelových pohybů
areflexie – vymizení reflexů, nevýbavnost reflexů
artikulace  výslovnost
artralgie  bolest kloubů
astrocyt  buňka podpůrné nervové tkáně v mozku
asymetrický  nevyvážený, nesouměrný
ataka – útok, nápor, záchvat choroby
ataktická chůze  nerovnoměrnost v trvání kroků a kladení nohou; kolísání, vrávorání do strany
ataxie – porucha hybnosti a koordinace pohybů
atraumatická jehla  supertenká jehla sloužící k lumbální punkci, která snižuje riziko postpunkčního syndromu
atrofie  chřadnutí, zmenšení nebo ztenčení normálně vyvinutého orgánu nebo tkáně, popř. jeho části (časté u nepoužívaného svalu)
autoagrese – jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe; v případě označení ve spojení s chováním organismu se tedy jedná o situaci, kdy tělo útočí samo na sobě
autoimunitní  stav, kdy imunitní systém napadá organismus
autoimunitní onemocnění – tento pojem zahrnuje stovky různých onemocnění, včetně roztroušené sklerózy mozkomíšní. Podstatou je , že se vlastní imunitní buňky vymknou kontrole a poté začnou poškozovat tkáně a orgány, které měly původně chránit.
autologní transplantace kmenových buněk – princip spočívá v získání kmenových buněk od pacienta, poté zničení autoagresivního imunitního systému vysokou dávkou cytostatik a následné navrácení kmenových buněk zpět pacientovi. Z vrácených kmenových buněk se vytváří nový imunitní systém, u něhož se předpokládá chybějící nebo alespoň menší agresivita vůči CNS
Autonomní nervový systém – ANS; řídící systém činností vnitřních orgánů v našem těle; ovládá srdce, plíce, žaludek, střeva, močový měchýř a krevní cévy; je v naprosté většině vůlí neovladatelný a sestává se ze dvou částí – sympatické a parasympatické; mezi nejčastější příznaky jeho poškození patří mdloby a bušení srdce (palpitace)
Avonex – lék na RS, Interferon beta
axon – neurit; výběžek, který vede nervový vzruch z neuronu (obyčejně delší než dendrity); každý neuron má pouze jeden neurit