SSA – sociální anamnéza
sclerosis multiplex roztroušená skleróza mozkomíšní
Scrippsova škála NRS, Neurologic Rating Scale, SNRS; stupnice míry postižení pacientů; oproti EDSS zahrnuje též hodnocení kognitivní schopnosti a nálady; nenahrazuje EDSS, spíše ji doplňuje; ve stupnici NRS je normální neurologická funkce hodnocena nulou, stupně 1+, 2+, 3+ a 4+ představují zlepšení funkčního stavu, zatímco stupně -1, -2, -3 a -4 jeho zhoršení
Sekundárně ChronickoProgresivníSekundárně Progresivní, Chronicky Progresivní, SP; forma RS, k níž dochází, pokud organismus zcela vyčerpá svou schopnost regenerace
Sekundárně Progresivní  Chronicky Progresivní, Sekundárně ChronickoProgresivní, SP; forma RS, k níž dochází, pokud organismus zcela vyčerpá svou schopnost regenerace
sekundární druhotný, vedlejší
senzitivní citlivý, málo odolný
senzomotorika soubor procesů spojující oblast smyslovou a motorickou
senzorický  smyslový
sfinkter  svěrač
sfinkterová porucha – porucha sfinkterového svalstva; porucha vyprazdňování
sinusitida zánětlivé onemocnění vedlejších dutin dýchacích cest, tzv. paranasálních dutin; obvykle jde o onemocnění infekčního původu
skotom výpadek části zorného pole
SNRSNeurologic Rating Scale, NRS, Scrippsova škála; stupnice míry postižení pacientů; oproti EDSS zahrnuje též hodnocení kognitivní schopnosti a nálady; nenahrazuje EDSS, spíše ji doplňuje; ve stupnici NRS je normální neurologická funkce hodnocena nulou, stupně 1+, 2+, 3+ a 4+ představují zlepšení funkčního stavu, zatímco stupně -1, -2, -3 a -4 jeho zhoršení
SPSekundárně Progresivní, Chronicky Progresivní, Sekundárně ChronickoProgresivní; forma RS, k níž dochází, pokud organismus zcela vyčerpá svou schopnost regenerace
spasmus – křeč, svalový stah
spasmolytika – léky uvolňující křeče (např. Baclofen)
spasticita zvýšené svalové napětí (totéž co hypertonus)
spastická paresa  spastická paréza; zvýšené napětí svalů postižené končetiny
spastická parézaspastická paresa; zvýšené napětí svalů postižené končetiny
spastický křečový, křečovitý, v křeči
spazmus – křeč, svalový stah
spinální páteřní, míšní
spontánní bezděčný, samovolný, bezprostřední
SSAsyndrom spánkové apnoe; poměrně časté onemocnění patřící mezi poruchy spánku; je charakterizováno poruchou dýchání projevující se zástavou dechu, provázeno chrápáním a sníženou zásobou těla kyslíkem během spánku, zástavy dechu, tzv. apnoické pauzy bývají delší než 10 sekund a bývá jich více než 10 za hodinu
stabilizace ustálení, upevnění stavu
strabismus – šilhavost
subakutní symptom, který je méně prudký než akutní, ale zároveň prudší než chronický
subkortikální podkorový; v oblasti podkorové části mozku
suprese – potlačování
susp. suspektní; podezřelý
suspektní susp.; podezřelý
switch změna medikace
symetrický vyvážený, souměrný
synaptický knoflík rozšíření axonu umístěné v jeho poslední části; prostor spojení s jiným neuronem
syndrom spánkové apnoe SSA; poměrně časté onemocnění patřící mezi poruchy spánku; je charakterizováno poruchou dýchání projevující se zástavou dechu, provázeno chrápáním a sníženou zásobou těla kyslíkem během spánku, zástavy dechu, tzv. apnoické pauzy bývají delší než 10 sekund a bývá jich více než 10 za hodinu