Mmagnetická rezonanceMRI; vyšetření, při kterém je zobrazen mozek a mícha; zobrazení oblastí lézí (zjizvených oblastí) v CNS, které způsobuje RS
makulární edémmakulární otok; zrakové postižení, při kterém je snížena schopnost buněk vnímat světlo; projevuje se rozmazaným viděním, dvojitým viděním, plovoucími „muškami“ v oku
makulární otok – makulární edém; zrakové postižení, při kterém je snížena schopnost buněk vnímat světlo; projevuje se rozmazaným viděním, dvojitým viděním, plovoucími „muškami“ v oku
masseterový reflex kontrola žvýkacích svalů
McDonaldova kritéria diagnostická kritéria pro RS
meningeální hlava vykazující meningeální příznaky (bolesti, závratě, poruchy vědomí aj.)
mikce  močení
mimika výraz tváře
Mingazzini  Mingazziniho zkouška; tzv. zánikový jev; posouzení motorického deficitu; sledování stability nebo poklesu končetiny
Mingazziniho zkouška Mingazzini; tzv. zánikový jev; posouzení motorického deficitu; sledování stability nebo poklesu končetiny
mnestické funkce paměťové funkce (kontrolují se amnézie, poruchy paměti atd.)
monokulární diplopie dvojité vidění pouze u jednoho oka
monoparesamonoparéza; částečné ochrnutí jedné končetiny
monoparéza – monoparesa; částečné ochrnutí jedné končetiny
monoplegie ochrnutí jedné skupiny svalů
motorický hybnost, hybný; týkající se pohybu
motorický neuronmotoneuron; nerv, který vede impuls z míchy ke svalům a vyvolává jejich pohyb
mozkomíšní mok – likvor; bezbarvá tělní tekutina, která obklopuje, chrání, vyživuje a zabezpečuje mozek a míchu; obsahuje jen málo proteinů a téměř žádné buňky; v lidském těle je cca 150 ml
MRI Magnetická rezonance; vyšetření, při kterém je zobrazen mozek a mícha; zobrazení oblastí lézí (zjizvených oblastí) v CNS, které způsobuje RS
MSMultiple Sclerosis; roztroušená skleróza mozkomíšní
MS Centrum RS poradna; specializovaná centra/porady na diagnostiku a léčbu demyelinizačních a autoimunitních onemocnění
Multiple Sclerosis – MS; roztroušená skleróza mozkomíšní
myelin lipoproteinová látka tvořící pochvy okolo nervů
myelinizovaný obklopený myelinem
myelinová pochva je tvořena myelinem, zásobuje axon, zvyšuje rychlost přenosu vzruchu a zabraňuje šíření nervových vzruchů mezi sousedními vlákny
myorelaxancia – látky a léky snižující napětí svalů