Kkarotida krkavice, krční tepna
klinický obraz  souhrn příznaků, které charakterizují určitou nemoc
klonus rytmické střídání stahu a uvolnění svalu vznikající při jeho natažení (důsledek poškození některých částí mozku nebo míchy; řecky „klonos“ = trhnutí, záškub)
kognitivní funkce poznávací funkce, vnímání světa kolem sebe; zahrnuje paměť, koncentraci (pozornost), pohotovost (rychlost zpracování informací), řeč, prostorovou orientaci, exekutivní funkce (schopnost řešit problémy, rozhodovat se, realizovat své plány apod.)
kolaps zhroucení, selhání organismu
kompletní – úplný
kontraktura chorobné stažení svalu (způsobené zkrácením a jeho vazivovou přeměnou)
konveg.konvergenční test; kontrola reakcí zornice (reakce při přiblížení)
konvergence oka sbíhání os obou očí na přibližovaný předmět
konvergenční test – konveg.; kontrola reakcí zornice (reakce při přiblížení)
kortikoidy – hovorové a chybné označení pro léky skupiny kortikosteroidů; hormon kůry nadledvinek
kortikospinální dráhapyramidová dráha; nervová dráha vedoucí z pyramidových buněk mozkové kůry do míchy
kortikosteroidy – syntetické hormony; léky s protizánětlivými účinky
Kurtzkeho stupnice postižení – EDSS, Expanded Disability Status Scale, rozšířená stupnice stavu invalidity, Kurtzkeho škála; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů
Kurtzkeho škálaEDSS, Expanded Disability Status Scale, Kurtzkeho stupnice postižení, rozšířená stupnice stavu invalidity; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů
kvadruparéza částečné ochrnutí všech čtyř končetin
kvadruplegie úplné ochrnutí všech čtyř končetin