Iimunitní systém obranný systém organismu
imunoablace – termín spojený s autologní transplantací kostní dřeně; doslovně znamená odnětí části těla či tkáně, který je orgánem imunity – tedy kostní dřeně
imunomodulační léčba léky zvyšující obranyschopnost organismu; působí na činnost imunitního systému, zejm. ve smyslu působení na rovnováhu a funkční souhru jeho jednotlivých složek
imunosuprese stav snížené imunity, stav, kdy je omezena schopnost organismu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí
imunosupresivní léky léčba potlačující nežádoucí imunitní reakce, zejména u autoimunitních chorob nebo po transplantaci. Zahrnuje kortikoidy, azathioprin, cyklofosfamid a cyklosporin (užívá se dlouhodobě zejm. po transplantacích)
indikace – určení, stanovení léčebného postupu
INFinterferony, Interferon beta (β); léky na RS, které dokáží snížit množství atak a jejich závažnost, uzavírají zánětem porušenou hematoencefalickou bariéru, zpomalují nárůst ložisek na MRI i vlastní progresi RS a úbytek nervové tkáně, brání množení aktivovaných imunitních buněk a zvyšují produkci protizánětlivých látek
inkontinence neovladatelný samovolný únik moči
instabilita  nestálost
insuficientní nedostatečný, nezpůsobilý, slabý, neschopný
intaktní nedotčený, neporušený
intenční třes třes, který se v klidové fázi nevyskytuje a objeví se až při cíleném pohybu
intenzita – síla
Interferon beta (β) INF, interferony; léky na RS, které dokáží snížit množství atak a jejich závažnost, uzavírají zánětem porušenou hematoencefalickou bariéru, zpomalují nárůst ložisek na MRI i vlastní progresi RS a úbytek nervové tkáně, brání množení aktivovaných imunitních buněk a zvyšují produkci protizánětlivých látek
interferonyINF, Interferon beta (β); léky na RS, které dokáží snížit množství atak a jejich závažnost, uzavírají zánětem porušenou hematoencefalickou bariéru, zpomalují nárůst ložisek na MRI i vlastní progresi RS a úbytek nervové tkáně, brání množení aktivovaných imunitních buněk a zvyšují produkci protizánětlivých látek
intermitentní vracející se, střídavý, občasný, periodický
internukleární mezijaderný; mezi nervovými jádry
intratekální – ve významu léčebném – podaný (aplikovaný) do prostoru mezi mozkem nebo míchou a mozkomíšními obaly, popř. do mozkových komor; ve významu vyšetření – injekční odběr mozkomíšního moku (lumbální punkce), provedený obvykle v bederní oblasti páteře

intravenózní – nitrožilní, podání léku do žíly
iritace podráždění, dráždění
IZOizokorické zornice; normální stav zornic; zornice stejně velké
izokorické zornice IZO; normální stav zornic; zornice stejně velké