HHautantova zkouška test rovnováhy
hematoencefalitická bariéra bariéra, která odděluje vnitřní prostředí mozku od cévního systému v těle a umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví
hemianopsie omezení zorného pole
hemihypestezie hypestezie poloviny těla vč. tváře (porucha čití jako důsledek poškození periferních nervů; částečná ztráta citlivosti na smyslové podněty př. dotyk, tlak, bolest, teplota)
hemiparesahemiparéza; částečné ochrnutí levé nebo pravé poloviny těla
hemiparéza hemiparesa; částečné ochrnutí levé nebo pravé poloviny těla
hemiplegie úplná ztráta hybnosti poloviny těla (levé nebo pravé)
hipoterapie – forma rehabilitace; terapie spojená s kontaktem s koňmi a jízdou na nich
HK – horní končetiny
Hoffmanův reflex test funkčnosti pyramidových drah
hyperpatie zvýšená vnímavost na různá podráždění
hyperreflexie zvýšení reflexů při výpadku jejich přirozeného tlumení (většinou při poškození pyramidové dráhy)
hypersenzitivita zvýšená citlivost (hl. kůže při zánětu)
hypertonus zvýšené svalové napětí (totéž co spasticita)
hypestezie snížená citlivost na vnější smyslové podněty; porucha čití jako důsledek poškození periferních nervů; částečná ztráta citlivosti na smyslové podněty (dotyk, tlak, bolest, teplota)
hypodynamie tělesná slabost a zvýšená únavnost, snížená silová výkonnost (např. svalová)
hyporeflexie snížená reakce reflexů
hypotonie snížení svalového napětí