GGA – gynekologická anamnéza
GA – zkr. Glatiramer acetát
gadolinium – kontrastní látka užívaná při magnetické rezonanci
Gilenyafingolimodum; lék na RS, který svým působením omezuje pohyb T-buněk z lymfatických uzlin do mozku a míchy, čímž snižuje jejich podíl na dalším poškození nervové tkáně
Glatiramer acetát zkr. GA, Copaxone, kopolymer-1; lék na RS; látka v těle vytváří „náhradu“ pro nemocí stižené lymfocyty, které pak místo myelinových pochev napadají glatiramer acetát. Předpokládá se, že buňky s navázanou látkou umí utlumit i autoimunitní chování našeho těla a sami vytvářejí látku, která nervová vlákna chrání.
gnostické funkce poznávací funkce; schopnost poznat viděné předměty, rozeznat zvuky, poznat předměty hmatem, rozeznat části svého těla apod.
grafestezie povrchové čití; schopnost vnímat a rozeznávat písmena, číslice či předměty kreslené na kůži