vasodilatace  vazodilatace; rozšíření cévV
vazodilatace  vasodilatace; rozšíření cév
vertigo – závrať, porušení rovnováhy
vestibulární syndrom kortikální syndrom při lézi korové oblasti mozku; projevuje se paroxysmální závratí v jakékoliv poloze hlavy, ataxií a nystagmem (příznaky netrvají dlouho)
vestibulární syndrom při mozečkové lézi projevuje se závratí (zhoršená při zavření očí), cerebrální ataxií, nystagmem (vertikálním při pohledu do strany, rotačním při pohledu dolů)
vibrační čití  palestezie; hluboké čití; schopnost vnímat kmitání předmětů povrchem těla
visus vidění, zraková ostrost
Vítkův sumační jev – test funkčnosti pyramidových drah