alergieNežádoucí účinky léčby:
* častými nežádoucími účinky jsou – příznaky onemocnění plic (vlhký kašel, nepříjemné pocity na hrudi, horečka); infekce herpetickým virem (pásový opar neboli herpes zoster), který způsobuje puchýře, pálení, svědění či bolest kolem úst nebo genitálu
* vzácně se mohou vyskytnout i závažné infekce – zápal plic s příznaky jako je horečka, kašel, potíže s dechem; makulární otok (otok žluté skvrny ve střední části sítnice vzadu v oku) s příznaky jako jsou stíny nebo slepá skvrna v centru zrakového pole, rozmazané vidění, problémy s viděním barev nebo detailů
* další možné obtíže – horečka a slabost v časných fázích infekce, následované necitlivostí, svěděním nebo silně bolestivými zarudlými skvrnami; pomalá srdeční činnost (bradykardie), nepravidelný srdeční rytmus; chřipkové infekce, sinusitida, bolesti hlavy, kašel, průjem, bolesti zad a zvýšení hladin jaterních enzymů
* vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek – poruchy krevních cév; poruchy nervového systému; rakovina lymfatického systému (lymfom); stav nazývaný syndrom zadní reverzibilní encefalopatie (PRES), při němž příznaky mohou zahrnovat náhlý nástup silných bolestí hlavy, zmatenost, křeče a/nebo poruchy vidění

Komplikace, o kterých byste měli informovat lékaře ještě před zahájením léčby: 
* jestliže jste nikdy neprodělal/a plané neštovice – je nutné zkontrolovat obranyschopnost proti viru (virus varicella zoster), který je způsobuje
* trpíte-li infekčním onemocněním – pokud se domníváte, že můžete mít infekční onemocnění, máte horečku, chřipkové příznaky apod.
* máte-li nebo jste v minulosti měla/a poruchu zraku – lékař může vyžadovat oční vyšetření ještě před zahájením léčby
* jestliže jste měl/a již v minulosti makulární otok – makulární otok může způsobit stejné zrakové příznaky jako ataka RS (optická neuritida, zánět očního nervu)
* máte-li diabetes – lékař může vyžadovat oční vyšetření ještě před zahájením léčby
* máte-li vysoký krevní tlak – přípravek Gilenya může způsobovat jeho zvýšení, proto je nutné v průběhu léčby výšku tlaku pravidelně kontrolovat
* plicní problémy – pacienti se závažnými plicními problémy nebo kuřáckým kašlem mohou mít vyšší riziko rozvoje nežádoucích účinků
* jakékoliv srdeční obtíže – nepravidelná srdeční činnost, příznaky nízké srdeční frekvence, uzavřené srdeční cévy apod.
* jestliže jste prodělal/a –  srdeční příhodu (infarkt myokardu), srdeční zástavu, anginu pectoris, mozkovou mrtvici
* syndrom spánkové apnoe
* jaterní problémy

Kontraindikace neboli důvody vyloučení léčebných postupů:
* těžká porucha funkce jater
* současné léčení imunosupresivní léčbou
* výrazně oslabená imunita předchozí terapií
* aktivní nádorové onemocnění (s výjimkou kožního bazocelulárního karcinomu)
* závažné aktivní infekce; závažné chronické aktivní infekce (hepatitida, tuberkulóza)
* alergie na fingolimod nebo kteroukoliv další složku přípravku

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí:
* u žen ve fertilním věku – přípravek Gilenya může představovat závažné riziko pro plod, proto se během léčby a dva měsíce po jejím ukončení nedoporučuje otěhotnět. Ženy by se tedy měly proti oplodnění dostatečně chránit
* přípravek Gilenya zvyšuje riziko infekcí
* užíváte-li další léky, na lékařský předpis či volně prodejné, informujte svého lékaře – při léčbě přípravkem Gilenya nesmíte zároveň užívat léky ovlivňující imunitní systém
* očkování – pokud je nutné očkování, poraďte se nejprve s lékařem. Během léčby přípravkem Gilenya a až dva měsíce po jejím skončení byste neměl/a být očkován/a určitými typy očkovacích látek (živé oslabené vakcíny), protože by mohly vyvolat infekci, které mají předcházet. Jiné očkovací látky mohou mít slabší účinek, pokud jsou podány během tohoto období.

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.