gilenyaPrvní tabletová forma léčby roztroušené sklerózy v České republice.
Nasazuje se při vysoce aktivní RR formě roztroušené sklerózy mozkomíšní, pokud onemocnění nereaguje na nejméně jeden další typ chorobu modifikující léčby podávané v průběhu alespoň jednoho roku.
Za vhodného pacienta k podávání léku Gilenya je považován též člověk s rychle progredující závažnou relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy.  

Léčebná látka fingolimodum (Gilenya) svým působením omezuje pohyb T-buněk z lymfatických uzlin do mozku a míchy, čímž snižuje jejich podíl na dalším poškození nervové tkáně. Jednoduše řečeno chrání CNS proti útokům lymfocytů (bílé krvinky imunitního systému). Přípravek Gilenya roztroušenou sklerózu mozkomíšní sice nevyléčí, ale pomáhá snížit počet relapsů a zpomalit postup pohybového omezení.

Před zahájením léčby

Protože Gilenya snižuje množství lymfocytů v periferní krvi, je nutné zkontrolovat počet periferních lymfocytů v krvi pacienta ještě před zahájením léčby. I v průběhu léčby bude váš lékař tyto testy pro kontrolu opakovat.
Máte-li těžkou aktivní infekcí je nutné se zahájením léčby vyčkat do uzdravení. I v průběhu léčby by mělo být během závažných infekcí zváženo přerušení podávání léku.
Vzhledem k riziku aditivních účinků na imunitní systém by neměly být současně podávány přípravky antineoplastické, imunomodulační nebo imunosupresivní. Ze stejného důvodu je zvažována i déletrvající současná léčba kortikosteroidy.

Zahájení léčby – podání první dávky Fingolimodum (Gilenya)

Protože fingolimodum má vliv na snížení srdeční frekvence, je při první dávce pacient sledován, zda lék dobře snáší. Toto sledování spočívá v cca 6 hodinovém pobytu v nemocnici, během kterého je kontrolován krevní tlak, srdeční frekvence a prostřednictvím elektrokardiogramu (EKG – testu, který měří elektrickou aktivitu srdce) také činnost srdce pacienta.
Celé toto sledování je proto, že po první dávce dochází k poklesu srdeční frekvence, které nastane během jedné hodiny a je nejvyšší během 6 hodin. Není nijak výjimečné, když tento efekt přetrvává po podání dávky i v následujících dnech, ale obvykle je mírnější a odezní během následujících týdnů. Při pokračujícím podávání léku se průměrná srdeční frekvence obvykle vrací k výchozím hodnotám do jednoho měsíce.

* Gilenya – Fingolimodum se podává jednou denně perorálně. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 0,5 mg fingolimodum (ve formě hydrochloridu). Přípravek Gilenya může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Informace o nežádoucích účincích a kontraindikacích se můžete dočíst v článku Nežádoucí účinky Fingolimodu (Gilenya).

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.