knihyPozn. redakce: Homeopatické léky jsou často kritizovány i v dalších souvislostech, než jen stran ředění. Když jsme si promluvili o způsobu testování, ptala jsem se tedy dál:

Kritik stran netestování a neexistence klinických zkoušek homeopatických léků je opravdu hodně a kolují prakticky v kterémkoliv sdělovacím prostředku v okamžiku, kdy se objeví zmínka o homeopatii. Takže to není pravda a klinické zkoušky, které by prokazovali účinnost homeopatie, se dělají?

Ano, dělá se jich spoustu, akorát ti lidé, kteří „mají důkazy proti homeopatii“, jsou dopředu zaujatí a chtějí za každou cenu dokázat, že homeopatie nefunguje. Nejedná se o nezaujaté zkoumání, ale touhu zdiskreditovat homeopatii. Lidé, kteří tyto zkoušky dělají, nejsou nezávislí. Ve své podstatě se nechovají vědecky, protože je-li někdo skutečným vědcem, zajímá ho zkoumání skutečností a faktů, mezi které patří i empirické pozorování, bez ohledu na jeho osobní postoje a přesvědčení. Na jedné straně máme tyto “seriózní studie dokazující neúčinnost homeopatie” a na straně druhé fakt, že současná medicína nedokáže trvale vyléčit, tedy bez nutnosti doživotního braní léků, které pouze potlačují příznaky, ani tak banální problém, jakým je alergická rýma.

Kritika se mnohdy také opírá o databázi léčiv, která je veřejně přístupná a i laici si v ní mohou najít informace o konkrétních lécích. Studie a podrobné informace, které se zde vyskytují pro léky konvenční alopatické medicíny, u homeopatických léků uvedeny nejsou. Proč tomu tak je?

Proč nejsou, řekněme „příbalové letáky“ u homeopatických léků?

Ano. Proč nejsou homeopatické léky tímto způsobem popsány?

Ale ony jsou, konkrétně v tzv. Materiích medikách, což jsou obrazy homeopatických léků, které popisují jejich symptomy, které vzešly z klinických zkoušek. Potíž je v tom, že my nemáme specifické léky na specifické problémy, jako medicína, tzn. nemáme jeden lék na angínu a druhý na kašel. Máme stovky léků, které mohou léčit angínu, ale je nutno individualizovat pacienty, tedy vědět, jak probíhá u toho či onoho člověka a jaké další příznaky daný člověk má. Nikdo ještě nezačal spolupracovat s lidmi, kteří jsou odborníky na homeopatii. Zmíněná kritika probíhá v podstatě bez nás, bez homeopatů. Probíhá na úrovni, že se sejde skupina lidí s medicínskými znalostmi, a veřejně sepisují závěry o metodě, o jejíchž zákonitostech, historii a praktickém použití mají nulové znalosti. Pokud by spolupracovali s lidmi, kteří opravdu homeopatii rozumí, snadno by zjistili, že nelze aplikovat stejný model testování či “příbalových letáků”na naše léky, protože se jedná o dva zcela odlišné přístupy k lidskému zdraví a každý z nich definuje svou vlastní metodologii.  A metodologie medicíny se liší od metodologie homeopatie snad ve všech ohledech. Popisy homeopatických léků jsou natolik rozsáhlé, že příbalový leták by musel mít několik desítek stran a popis by byl pro laika v podstatě nepoužitelný, protože indikace léku se neřídí v homeopatii názvem nemoci.

Tudíž se dá předpokládat, že oficiální databáze homeopatických léčiv nikdy nebude?

Oficiální databází je pro nás Materia medica, což je kniha obsahující popisy symptomatologie každého homeopatického léku. To je pro nás oficiální databáze léčiv, která obsahuje všechny nezbytné symptomy, jež jsou nutné ke správnému použití léku, ale pokud bude materii mediku číst někdo, kdo není v homeopatii vzdělaný, nebude vědět jak má dané informace použít.

Tohle je problém u každé alternativní metody. Hodně se pak bavíme o šarlatánství, o tom, že kdokoliv může tvrdit, že je léčitelem, umí čínskou medicínu… Říct, že to umím, a mít jehličky na akupunkturu, ještě neznamená, že to umím. A totéž samozřejmě platí i pro homeopatii.

Přesně tak, právě proto je tak absurdní, že se teď vláda snaží omezit homeopatii tím, že říkají, že by ji měli vykonávat pouze lékaři, tedy ti, kdo k ní nemají žádnou kvalifikaci, pokud tedy homeopatii nestudovali.

Zšipkahomroz6šipkahomroz8Komentáře k tomuto článku mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Tato rubrika je v diskusním fóru přístupná jen registrovaným uživatelům.