homeo1Pozn. redakce: Při rozhovoru jsme narazili i na Heringovy zákony, kterými se homeopaté řídí. Bližší vysvětlení těchto pravidel nám poodhalilo ještě o kousek víc o placebo-efektu a zároveň ukázalo, jak léčba homeopatiky probíhá:

Zmínil jste Heringovy zákony. Můžete je blíže vysvětlit?

První zákon říká, že mizí-li symptomy zevnitř ven, potom mizí natrvalo. Znamená to, že pokud lék vyvolá léčebnou reakci, tak organismus má tendenci uzdravovat jako první ty části sebe sama, které jsou pro něj a jeho integritu nejdůležitější. Jde to vlastně ruku v ruce s pudem sebezáchovy organismu, kdy v podstatě “opravuje” to nejdůležitější v daný okamžik.

Uvedu-li příklad: Pokud budeme mít člověka, který má dýchací a kožní potíže, po podání správného léku to budou právě dýchací potíže, které se zlepší jako první a kožní potíže se v této fázi mohou naopak zhoršit. Tento směr mizení potíží zevnitř ven, v tomto případě od plic ke kůži, reprezentuje právě tuto důležitou homeopatickou zákonitost. Toto pravidlo je věc, která u placeba nikdy pozorována nebyla.

Placebo-efekt je v tomto ohledu velmi zajímavý fenomén, protože i přesto, že medicína jeho existenci oficiálně uznává, není zjištěno, jak placebo-efekt vlastně funguje. Jinými slovy medicína zaujímá postoj „Můžete se uzdravit jen tak“, ale jak je to možné, to nikoho nezajímá. Právě placebo-efekt ukazuje, že lidské tělo je vybaveno funkcemi, které nám ani v dnešní době nejsou zcela známé.

V každém případě placebo-efekt tak, jak jej známe z praxe, se projevuje zlepšením, které je relativně povrchové, což znamená, že netrvá dlouhou dobu. Člověk se sice cítí lépe, ale má-li skutečnou chorobu, tak tato choroba není placebem fundamentálně ovlivnitelná. Symptomy se mohou na čas zlepšit, ale na začátku nebude žádné zhoršení a zlepšení nebude trvat dlouhou dobu, maximálně dva až tři týdny.

Druhý zákon říká, že pokud symptomy mizí v opačném pořadí, než se objevily, mizí trvale.

Pokud má někdo například opakované bronchitidy, které budou léčeny antibiotiky, za nějakou dobu tyto bronchitidy zmizí a objeví se chronické potíže, ke kterým má daný člověk sklony, například atopický ekzém nebo alergie. Člověk dostane mast na ekzém a antihistaminika a za nějakou dobu alergie či ekzémy ustanou. Ve skutečnosti to ale neznamená, že je daný člověk zdravý, ale chronické narušení organismu se projeví jiným způsobem, který je závažnější, například astmatem.

Z hlediska konvenční medicíny je každá z těchto nemocí vnímána zcela samostatně. Zvlášť jsou vnímány bronchitidy, které, pokud zmizí po antibiotikách, jsou považovány za vyléčené a člověk je prohlášen za zdravého. Za nějakou dobu ale začne trpět chronickými potížemi, které jsou považovány za něco zcela nového a nemajícího jakoukoliv souvislost s potížemi, kterými daný člověk trpěl v minulosti a jež byly potlačeny, nikoliv vyléčeny (v tomto případě s bronchitidami). Například ekzém, který se za nějakou dobu po takové “léčbě” rozvine, ale může to být samozřejmě cokoliv jiného, k čemu má daný člověk sklony. Tento ekzém začne být léčen kortikoidy, které jej za nějakou dobu potlačí a objeví se jiný problém, například astma. Kožní lékař řekne, že léčba byla úspěšná, protože ekzém zmizel, ale daný člověk má mnohem závažnější potíže, jejichž zhoršení, na rozdíl od ekzému, jej přímo ohrožuje na životě a tím má na jeho život mnohem komplexnější dopad.

Zatímco medicína říká, že daný člověk je zdravější, protože nemá bronchitidy ani ekzém, homeopaté říkají: „Pokud je zdravější, proč jeho organismus vytváří chorobu, která je závažnější než ta předchozí?“

Druhý zákon tedy znamená, že pokud se v té fázi astmatu člověk začne  léčit homeopaticky, a pokud je jeho stav léčitelný, zmizí astma jako první a poté se objeví znovu ekzém, který později zmizí a ve chvíli kdy zmizí, se znovu objeví sklon k opakovaným bronchitidám, které, pokud léčba pokračuje správně, zmizí jako poslední. Z pohledu klasické homeopatie se nejednalo o 3 různé nemoci – bronchitidy, ekzém a astma – , ale o jednu chorobu, která byla pouze potlačena a došlo tak k modifikaci jejích projevů od akutních (bronchitidy) k chronickým. I u jednotlivých chronických potíží nedošlo k ničemu, co by bylo možno nazvat léčbou, ale léky pouze pozměnily projevy ekzému, který se později manifestoval jako astma. Komplexní onemocnění organismu tedy celou dobu přetrvávalo a nejen že nedošlo k jeho léčbě, ale příznaky tohoto onemocnění se v důsledku této léčby staly čím dál závažnější a více limitující pro život daného člověka.

Posledním z Heringových zákonů je pravidlo, že pokud symptomy mizí shora dolů, mizí natrvalo. Toto se týká zejména kožních a kloubních potíží. Pokud se například člověk trpící atopickým ekzémem začne léčit homeopaticky, ekzém by měl mizet nejprve z obličeje a přesouvat se směrem dolů, tedy na krk, trup a naposled by měl zmizet z prstů u rukou a nohou. Stejně tak u revmatismu často pozorujeme ústup potíží nejprve z rukou a jejich přesun na kyčle, kolena, atd.

Zšipkahomroz3šipkahomroz5Komentáře k tomuto článku mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Tato rubrika je v diskusním fóru přístupná jen registrovaným uživatelům.