homeo3Pozn. redakce: Častým argumentem kritiků homeopatie je placebo-efekt. Jak to tedy je ve skutečnosti?

Placebo-efekt je u alternativních metod, jako jsou homeopatie, čínská a indická medicína, velmi často kritizovaným tématem. Hodně lidí, kteří tyto metody praktikují, řeknou „lidé nám často říkají – to je placebo-efekt, vždyť jsou to jen bylinky a není to lék“.  Existuje způsob jak zjistit, kdy lék funguje pouze v mysli pacienta a kdy skutečně? Placebo-efekt není možný?

Samozřejmě že je možný. S placebo-efektem musí každý homeopat, který svoji práci skutečně zná a který je opravdu upřímný sám k sobě, do nějaké míry počítat. A nejen homeopat, ale každý člověk, který pracuje s lidmi v jakékoliv terapii. V homeopatii máme určitá pravidla, určité zákonitosti, na kterých celá homeopatie stojí a proto naplňuje definici vědy. Jedním z nich jsou tzv. Heringovy zákony léčby, což je soubor velmi jednoduchých pravidel, které nám ukazují, zda je lék efektivní a symptomy po jeho podání mizí natrvalo. Jedná se o empiricky vypozorované zákonitosti, které nejsou nijak vykonstruované, ale jsou odpozorovány na klinických případech milionů lidí, jež prošli historií homeopatické medicíny.

Pozn. redakce: Heringovy zákony říkají, že organismus směřuje směrem k uzdravení, pokud symptomy mizí:
1. Zevnitř ven (od důležitějších orgánů k méně důležitým)
2. V opačném pořadí než se objevily
3. Shora dolů
Více o Heringových zákonech si ještě sdělíme v dalším z článků, ale abychom zůstali u placebo-efektu:

Já jsem ráda, že jsme se k tomuto tématu dostali, protože se často setkávám s větami typu „vždyť tohle je jenom o víra tvá tě uzdraví“, nikde není nic oficiálně napsáno, dáno, potvrzeno.

To, co jste teď řekla, je zajímavé, protože kdyby to tak bylo, tedy „víra tvá tě uzdraví“, proč to nefunguje u lékařů, za kterými lidé chodí s obrovskou důvěrou a ani po dvaceti letech jim nejsou schopni pomoci s jejich chronickými potížemi, ačkoliv jim lidé od začátku věří. A věří jim tak, že jsou ochotní chodit k nim dvacet let bez jediného slůvka podezření, ačkoliv vidí, že se ani po tak dlouhé době nic nezměnilo. A lidé jim i přes toto všechno věří, ale placebo u nich nefunguje. Nad tím se nikdo nezamýšlí.

Jak je možné, že přijde-li člověk k homeopatovi a ten mu dá chybný lék, který tudíž nefunguje, dá mu druhý chybný lék, tedy opět bez efektu a po třetí se mu podaří najít ten správný lék, po kterém se všechny potíže výrazně a dlouhodobě zlepšují, i přesto, že pacient danému homeopatovi s každým neúčinným lékem věří čím dál méně. Jak je možné, že zareaguje přesně tak, že symptomy jdou zevnitř ven a v opačném pořadí, aniž by toto věděl dopředu, aniž by mu to homeopat řekl. Jak je možné, že se totéž děje u zvířat, u dětí, či u lidí s narušeným vědomím? Těch protiargumentů je spoustu, akorát lidé je buď neznají, nebo je nechtějí slyšet, ale argumenty existují.

Paradoxně já mohu říct, že nejlepší výsledky pozoruji u lidí, kteří přijdou a řeknou „zkusím to, ale vůbec tomu nevěřím“. Většinou v praxi vidím, že u osob, které k nám přicházejí s velkým očekáváním, výsledky nejsou takové, jako u těch, kdo k nám přicházejí se skeptickým postojem. Ale to je čistě má subjektivní zkušenost.

Takže Heringovy zákony vám, homeopatům, dokáží spolehlivě ukázat, zda je léčba skutečně efektivní, nebo je pouze touhou pacienta?

Ano, jsou jednou z věcí, kterou se řídíme, ale samozřejmě nejsou tím jediným, těch pravidel je v homeopatii mnohem více. Tím narážím mimo jiného na další velmi podstatný fenomén, kterým je důležitost objevení se akutních chorob s vysokou teplotou během homeopatické léčby. Nic z tohoto nebylo při placebo-efektu nikdy pozorováno. Pozorování ukazuje, že působení placeba není hluboké, protože nedokáže skutečně posílit organismus tak, aby dokázal ruku v ruce se zmizením současných obtíží obnovit problémy původní. Právě to je pro nás důkazem, že se organismus dostává na lepší úroveň vitality, na takovou, kterou měl ještě před jejím potlačením pomocí silných léků. Toto při placebo-efektu nepozorujeme.

Zmínil jste „vsugerování si“ určitých pochodů. Tím jsme tedy narazili na nocebo-efekt, který je součástí dalších kritik. Jak můžete toto rozpoznat?

Při reakci na úrovni placebo-efektu nedojde ani k projevu symptomů zevnitř ven, ani k projevům v opačném pořadí, ani k počátečnímu zhoršení, které je vystřídáno celkovým zlepšením. Skutečně lékaři často argumentují nocebo-efektem, což je opak placeba. V realitě to znamená efekt, který může nastat, upozorníme-li pacienta, že se jeho příznaky zhorší a ony se skutečně zhorší. Ale pokud by se jednalo o nocebo-efekt, po zhoršení by nenastalo zlepšení, a pokud by přeci jen nastalo a jednalo by se o placebo zlepšení, pak by nešly symptomy zevnitř ven a v opačném pořadí a zlepšení by netrvalo dlouho.

V homeopatii máme velmi přísná kritéria, podle kterých můžeme poměrně bezpečně určit u každého člověka, zda jsme mu dali dobrý nebo špatný lék a zda je jeho zlepšování skutečné a můžeme očekávat, že bude dlouhodobé či nikoliv.

Co byste tedy vzkázal těm, kdo kritizují homeopatii jako „pavědu“ bez skutečného léčebného efektu?

Můj vzkaz pro lidi, kteří kritizují homeopatii je, ať ji přijdou vyzkoušet. V rámci studie klidně i zdarma. Opravdu. Protože všichni tito lidé mají jedno společné – nikdy homeopatii nevyzkoušeli na vlastní kůži. A pokud ji náhodou zkusili, pak u lidí, kteří neměli homeopatickou kvalifikaci.

Zšipkahomroz2šipkahomroz4Komentáře k tomuto článku mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Tato rubrika je v diskusním fóru přístupná jen registrovaným uživatelům.