homeozenPozn. redakce: Rozhovor nás zavedl k rozdílnosti vnímání chorob mezi konvenční medicínou a homeopatií. Logicky jsem se tedy musela zeptat:

Kde a v čem konkrétně se odlišuje chápání nemocí mezi konvenční medicínou a homeopatií?

Konvenční medicína je založená na tom, že podané léky u nemocného vyvolají opačný chorobný stav. Laicky řečeno, pokud vezmeme jako příklad někoho, kdo trpí chronickou zácpou a vyšetření neodhalí jasnou příčinu, např. syndrom obráceného střeva nebo střevní polypy, bude tento člověk léčen užíváním projímadel, tedy léků, které by u zdravého člověka vyvolaly průjem. Zácpa podáváním projímadel není ve skutečnosti léčena, ale u pacienta je za pomocí léků vyvolán opačný chorobný stav, tedy průjem, který je silnější než zácpa (síla uměle vyvolané choroby je snadno ovlivnitelná velikostí dávky léku, v tomto případě projímadla). Ve chvíli, kdy jsou projímadla vysazena a uměle vyvolaná choroba (průjem), která potlačila chorobu přirozenou (zácpu), odejde, původní choroba (zácpa) se vrátí zpět a bude horší než kdykoliv dříve.

Podobným způsobem funguje většina léčiv, která konvenční medicína používá, s výjimkou těch, jež označujeme jako substituční léčiva (pozn. redakce: Substituční léčiva jsou léčiva, která tělu doplňují látky, jež si samo neumí vytvořit. Např.: tyroxin při poruše štítné žlázy, inzulín u diabetu atd.).

Logicky mi z toho, co říkáte, vyplývá obyčejná rýma, kterou neumíme ani v dnešní době léčit, neexistuje lék, vždy se příznaky jen potlačují.

Pokud budeme hovořit o alergické (chronické) rýmě, mezi jejíž hlavní projevy patří zduření nosních sliznic, pak léky, které užívá medicína, tím myslím kapky do nosu, způsobují nedokrvení nosní sliznice, tedy opět stav, který je možno definovat jako uměle vyvolanou chorobu, která je svými projevy opačná vůči chorobě přirozené, v tomto případě alergické rýmě. Alergická rýma pak není léčena v žádném smyslu toho slova, ale její projevy jsou potlačeny vytvořením opačných projevů v silnější podobě, tedy překrvení sliznic, způsobené alergickou rýmou, je potlačeno silným nedokrvením sliznic způsobeného kapkami do nosu.  Ve chvíli kdy pacient tyto kapky přestane užívat, vrátí se původní rýma v horší podobě než kdykoliv dříve. Vrátí se, protože nebyla vyléčena, ale potlačena. Ze stejného důvodu je medicína založena na trvalé konzumaci léků, jelikož jejich vysazení velmi rychle vede k návratu potíží, a to z toho důvodu, že potíže nejsou a nikdy nebyly vyléčeny.

A homeopatie tedy vnímá nemoci odlišně?

Homeopatie chápe symptomy jako konečné důsledky narušené rovnováhy organismu, pomocí nichž se organismus snaží znovu tuto ztracenou rovnováhu obnovit.

Celá homeopatie stojí na tom, že k tomu, aby někdo onemocněl, jsou zapotřebí dvě podmínky. První je, že musí existovat určitý chorobný sklon k  dané nemoci a tou druhou je tzv. vyvolávající příčina.

Chorobný sklon je v podstatě jakási predispozice, ale není sám o sobě jistotou, že nemoc během života vznikne. Pokud se ale člověk setká s něčím, vůči čemu je jeho organismus jako celek velmi citlivý, pak tento vliv (který může mít různou povahu, např. změna počasí, průvan, očkování, psychický stres, přepracování, nadužití alkoholu, jednoduše cokoliv) má schopnost jeho organismus vyvést z rovnováhy a objeví se potíže, ke kterým má daný člověk v daný okamžik největší sklon.

Náš organismus je vybaven komplexním obranným mechanismem, který lze definovat jako schopnost vyrovnávat se s vnějšími vlivy na všech úrovních – psychických, fyzických, mentálních. Součástí tohoto obranného mechanismu je imunitní systém, retikuloendotelový systém, sympatický a parasympatický nervový systém a hormonální a lymfatický systém. Cílem tohoto obranného mechanismu je udržet organismus v nejlepší možné rovnováze, což dělá každou sekundu našeho života. Dokud jsme zdraví, žádnou z jeho aktivit nevnímáme, ale pokud je organismus vyveden z rovnováhy, činnost obranného mechanismu se stane zjevná a my ji vnímáme jako symptomy. Tyto symptomy mají ale stále za cíl jedno a to samé, tedy udržení maximální možné rovnováhy. Pokud je organismus narušen mírně, je schopen nastolit rovnováhu vlastními silami. V opačném případě to pomocí svých sil nedokáže a z toho důvodu symptomy přetrvávají, ale dávají nám informaci o způsobu, kterým se organismus snaží do rovnováhy opět dostat.

Dobrým příkladem je situace, kdy člověk přijde o někoho, koho má rád. Pokud je silný, za nějakou dobu se vyrovná se ztrátou a organismus nalezne znovu ztracenou rovnováhu. Pokud je ale stres vycházející z takové situace pro daného člověka příliš silný, jeho organismus jej nedokáže svými silami vyloučit a musí jej takzvaně někde uložit. Čas od času, když organismus sebere sílu, pokusí se stres uvolnit, což se může projevit jako opakující se deprese, bolesti hlavy, návaly nebo cokoliv jiného. Jelikož ale nemá dost síly, nepodaří se mu to a při každém pokusu o znovunastolení rovnováhy selže a potíže se proto za nějakou dobu objeví znovu ve chvíli, kdy se organismus pokusí o to samé.

V tomto okamžiku přichází homeopatie. Homeopat hledá lék, který vyvolává podobný komplex symptomů s cílem stimulovat organismus k tomu, aby byl schopen dát větší sílu právě do těch symptomů, které potřebuje k tomu, aby obnovil svým vlastním způsobem ztracenou rovnováhu.

Takže řekněme, že někomu zemře blízká osoba a tento člověk poté začne trpět migrénami a depresemi, což znamená, že daná situace vyvedla organismus z rovnováhy a ten se nedokázal se zármutkem vyrovnat. Takový člověk může například říci, že „každé dva týdny má migrénu a depresivní stav, kdy pláče“. Deprese a migréna nejsou v tomto případě nic jiného, než pokusy organismu vyloučit stres, který daná situace přinesla a následné snahy o znovuobnovení rovnováhy. Ale jelikož daný organismus byl narušen za hranici, kdy může zjednat nápravu vlastními silami, při každém takovém pokusu o obnovení rovnováhy selže a celý proces se opakuje. Pokud dostane správný homeopatický lék, daný pacient pak řekne: „Krátce po léku jsem měl nejhorší migrénu v životě a plakal jsem několik dnů v kuse, ale od té doby jsou moje potíže o mnoho lepší“. Tomuto vyostření některých symptomů po podání léku říkáme “homeopatické zhoršení”.

šipkahomroz3KomentářZšipkahomroz1e k tomuto článku mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Tato rubrika je v diskusním fóru přístupná jen registrovaným uživatelům.