alergie

Nežádoucí účinky léčby:
* častými nežádoucími účinky jsou – infekce močových cest, bolest v krku a výtok z nosu nebo ucpaný nos, třes, svědivá vyrážka (kopřivka), bolest hlavy, závratě, pocit nevolnosti (pocit na zvracení), nevolnost (zvracení), bolest kloubů, horečka, únava

* příznaky alergie na Tysabri během infuze či krátce po ní – svědivá vyrážka (kopřivka), otok obličeje, rtů, nebo jazyka, dýchací obtíže, bolesti nebo tíže na hrudníku
* vzácně se mohou vyskytnout i závažné infekce (tzv. oportunní infekce); mezi příznaky infekce patří – nevysvětlitelná horečka, silný průjem, dýchavičnost, dlouhotrvající závrať, bolest hlavy, ztuhnutí šíje, pokles hmotnosti, skleslost, neobvykle tmavá moč
* další možné obtíže – zvýšení nebo snížení krevního tlaku (zjistí to lékař nebo zdravotní sestra, při sledování krevního tlaku), jaterní poruchy – žloutnutí kůže nebo očního bělma, závažná alergie (přecitlivělost)
* vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek – progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) 

Komplikace, o kterých byste měli informovat lékaře: 
* těhotenství – pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, či plánujete-li otěhotnění, rozhodně se poraďte se svým lékařem; Natalizumab lze v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje tuto léčbu
* jestliže máte dietu s kontrolovaným obsahem sodíku, je třeba o tomto informovat lékaře (v naředěném léku Tysabri se vyskytuje větší množství sodíku) 

Kontraindikace neboli důvody vyloučení léčebných postupů:
* Tysabri nesmí být užíváno, je-li RS v současné době léčena i jinými léky (např. interferony beta nebo glatiramer-acetát)

* kojení (nutno se poradit se svým lékařem, zda se rozhodnout pro kojení nebo užívání Tysabri)
* alergie na natalizumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
* závažný problém s imunitním systémem (kvůli takovému onemocnění, jako je například HIV)
* užívání některých léčiv ovlivňujících imunitní systém (např. mitoxantron nebo cyklofosfamid)
* aktivní nádorové onemocnění (s výjimkou určitého typu nádorového onemocnění kůže nazývaného bazocelulární karcinom)
* trpíte-li PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie) 

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí:
* při předchozím užívání léků ze skupiny imunosupresiv

* užívání dalších léčivých přípravků – informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu
* při přerušení léčby – u pacientů, kteří dostali jednu či dvě dávky Tysabri a poté léčbu na tři nebo více měsíců přerušili, byla daleko vyšší pravděpodobnost vzniku alergické reakce po opětovném zahájení léčby

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.