TysabriNatalizumab (Tysabri) se nasazuje při nedostatečné či nulové reakci organismu na léky první volby nebo při agresivním průběhu RR formy RS již od počátku vzplanutí nemoci. Doslovně je ve Státním úřadu pro kontrolu léčiv psáno toto:
„Natalizumab indikuje neurolog pacientům s remitující-relabující formou roztroušené sklerózy (RR,RS), u kterých nedošlo navzdory léčbě INF beta a nebo glatiramer acetátem k poklesu počtu relapsů pod 2 ataky ročně anebo 3 ataky za 2 roky, nebo pacienti s rychle se vyvíjející těžkou RR, RS, kteří prodělali nejméně dva relapsy v jednom roce a současně vykazují jeden nebo více gadoliniem zkontrastnělé léze na MRI mozku nebo významné zvýšení zátěže T2 lézí ve srovnání s předchozím MRI (před 3-6 měsíci provedenou).“

Natalizumab je lék, který je považován za nejúčinnější v boji s RS (dle studií snižuje oproti placebu množství relapsů o 68%, riziko progrese zdravotního stavu o 42%). Jako jediný z dostupných léků dokáže zlepšit i neurologické postižení (oproti placebu je redukce zánětlivých ložisek na MRI zlepšena o 80%). U progresivní fáze nemoci se neužívá kvůli nulovému významu, protože ztracená nervová vlákna nelze obnovit.
Přestože si při podávání Tysabri možná žádného zlepšení nevšimnete, látka přesto pracuje na tom, aby zabránila zhoršení RS. Tysabri obsahuje léčivou látku natalizumab, což je rekombinantní humanizovaná protilátka proti-α4ß1-integrinu*, která se váže na povrch lymfocytů a brání tak jejich škodlivému účinku. Konkrétně zabraňuje buňkám, které způsobují zánět, aby se dostaly do mozku, a tím snižuje poškození nervové soustavy způsobené RS.
Lék bývá dobře tolerován, alergické reakce se objevují pouze zřídka. U určitého počtu pacientů, kteří užívali Tysabri, postupem času přirozená obrana těla zabránila jeho správnému působení (tělo si vytvoří protilátky proti Tysabri). Efekt léčby lze zhodnotit po minimálně dvou podáních léku. U pacientů, kteří za 6 měsíců nevykazují žádný terapeutický prospěch, se pokračování v léčbě znovu zvažuje.
Vzácně se může objevit závažná komplikace v podobě zánětu mozku – progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Protože delší doba léčby může přispět jejímu vzniku, musí být pacienti po 2 letech léčby opětovně informováni o zvýšeném riziku vzniku PML a poučeni o časných příznacích.

* Tysabri – Natalizumab 300 mg se podává jednou za 4 týdny intravenózní infuzí po dobu 1 hodiny rychlostí přibližně 2 ml za minutu. Naředěný roztok obsahuje Natalizumab, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, polysorbát 80 a vodu na injekci. Po dokončení infuze je intravenózní vstup propláchnut 100 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml.
Během podávání léku a 1 hodinu po dokončení infuze je nutno pacienta sledovat kvůli možnému výskytu příznaků hypersenzitivních reakcí.

Informace o nežádoucích účincích a kontraindikacích se můžete dočíst v článku Nežádoucí účinky Natalizumabu.

* rekombinantní humanizovaná protilátka proti-α4ß1-integrinu
Látka, která je uměle vytvořena přeskupení dvou druhů DNA, kdy větší část molekuly tvoří lidské protilátky, ostatek je pak zvířecí protilátka s rozpoznávacím antigenem (antigen = látka vyvolávající specifickou imunitní reakci, např. tvorbu protilátek).
Integrin je název skupiny receptorů, které mají schopnost vázat se na jiné buňky a vyskytují se na povrchu téměř všech druhů buněk. V případě RS α4ß1-integriny umožňují T-lymfocytům překonání hematoencefalitické bariéry a způsobují jejich přístup do mozku, který u zdravého jedince není možný. Protilátka v Natalizumabu napomáhá zabránit této autoimunitní reakci, blokuje samovolný vstup T-lymfocytů do mozku a tím chrání myelin před jejich útoky.

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.