alergie

Nežádoucí účinky léčby:
* reakce v místě vpichu  erytém, vasodilatace, otok, zánět, bolest, pruritus, zatvrdnutí tkáně, hypersenzitivita
* méně častá je reakce v místě vpichu – lipoatrofie, nekróza, absces 
* méně častá bezprostřední post-injekční reakce – tlak na hrudi, dušnost, palpitace, tachykardie
* změny v krevním obraze – zvýšení jaterních testů, snížení krvinek a krevních destiček, ovlivnění funkcí štítné žlázy
* další možné nežádoucí účinky – bolest hlavy, nevolnost, vyrážka, artralgie, bolest v zádech 

Komplikace, o kterých byste měli informovat lékaře: 
* deprese, úzkost, neobvyklá nervozita

Kontraindikace neboli důvody vyloučení léčebných postupů:

* alergie na glatiramer acetát nebo mannitol
* tento léčebný přípravek není určen pro pacienty s SP, PP nebo RP formou RS
* těhotenství

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí:
* při aplikaci léku je nutné denně měnit místo vpichu, aby se omezila pravděpodobnost podráždění
* místo vpichu je nutné vždy pečlivě očistit (dezinfekčním přípravkem nebo klasickým mýdlem; tekuté sprchové gely a mýdla nejsou vhodné)
* přípravek není určen pro podávání intravenózní (do žíly) ani intramuskulární (do svalu)
* pacienti s kardiologickými obtížemi v anamnéze musí být pravidelně sledováni
* pacienti s renálními obtížemi v anamnéze musí být pravidelně sledováni

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.