žena-odpověďO způsobu léčby pochopitelně rozhoduje lékař na základě vašeho zdravotního stavu a progresi nemoci, takže berte uvedené informace pouze jako orientační.

RR forma (relaps-remitentní)
Tato forma RS je nejlépe ovlivnitelná léky.
Léčba slouží jak ke snížení počtu atak, tak i ke snížení jejich závažnosti a zpomalení progresi nemoci. Používají se léky první volby (DMD) a léky druhé volby, popř. imunoglobuliny nebo azathioprin (v případě nesnášenlivosti jsou nasazeny léky s podobným mechanismem účinku – cyklofosfamidcyklosporin Amethotrexát).

SP forma (sekundárně progresivní)
Tato forma je léčbou ovlivnitelná jen částečně, vyskytuje se při ní méně zánětlivých změn než u RR formy, ale dochází k výraznější ztrátě axonů. Vzhledem k tomu, že výše zmiňované léky jsou protizánětlivé, nemají u této formy tak výrazný účinek. Léčba k zabránění zániku nervových vláken zatím neexistuje.
Pro potlačení zbytků zánětu se využívá opakovaného podávání kombinace methylprednisolonu cyklofosfamidem nebo s mitoxantronem, popř. samotný mitoxantron nebo intravenózně podávané imunoglobuliny či imunosupresiva.
Při této formě RS je zároveň velmi důležitá rehabilitace, která dokáže zachovat funkční schopnosti pacienta.

PP forma (primárně progresivní) a RP forma (relabující-progredující)
Tyto formy RS jsou léky téměř neovlivnitelné. Zánět probíhá jen minimálně a degenerace nervové tkáně je velmi výrazná.
Přesto se i u těchto druhů RS nasazuje dostupná léčba ve snaze průběh nemoci alespoň částečně zpomalit.

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.