žena-odpověďOd roku 1996 má nemoc, na základě standardizování americkou společností National Multiple Sclerosis, čtyři základní druhy dělení – dle postupu nemoci, četnosti atak, délkou období mezi atakami apod. Toto rozdělení je důležité kvůli rozhodnutí o léčebných postupech, ale také odhadech následující prognózy.

RELAPS – REMITENTNÍ (REMITENTNÍ – RELABUJÍCÍ; RR) je nejčastějším typem RS, který postihuje cca 85% pacientů s roztroušenou sklerózou. Název značí, že se střídají období relapsů  (ataka, znovuobjevení příznaků, znovuvzplanutí nemoci) a remisí  (klidové období, návrat k původnímu fungování). Ataky u této formy mohou trvat různě dlouhé období (od několika týdnů až po několik měsíců) a většinou se projevují relativně slabými příznaky, jako jsou lehké postižení zraku, brnění, závrať, slabost končetin apod. Ataky mohou mít pokaždé jinou formu, ale také se mohou neustále opakovat či jakkoliv kombinovat. Jejich četnost a závažnost se u každého jedince liší.
V období remise se nemoc stáhne do ústraní a dopady předcházející ataky v tomto období zcela nebo alespoň částečně vymizí. V počátcích onemocnění mají pacienti jen velmi mírné obtíže, které je často ani nepřimějí vyhledat lékařskou pomoc. Jsou známy i případy, kdy po první atace následovalo i desetileté období remise.
Tento druh RS je nejlépe ovlivnitelný léčbou, která se zaměřuje na co nejdelší prodloužení období remisí, během kterého mají nervová vlákna opět šanci k obnovování myelinových pochev. Je známo i mnoho případů spontánních remisí, tedy návratu zdravotního stavu do normálu bez ovlivnění léčbou. Ale právě tento druh remisí je příznačný jen pro období prvotních atak, které nemívají tak velkou sílu jako ataky v pozdější době nemoci a organismus má ještě dostatek sil k rychlé regeneraci.

SEKUNDÁRNĚ PROGRESIVNÍ (CHRONICKY PROGRESIVNÍ; SEKUNDÁRNĚ CHRONICKOPROGRESIVNÍ; SP) je forma RS, která může, ale nemusí (!), následovat po formě relaps – remitentní. Dochází k ní tehdy, kdy organismus zcela vyčerpá svou schopnost regenerace (druh RR se nazývá také primární, tedy prvotní či základní, zatímco tento druh je sekundární, tedy pokračující).
Ve výsledku to znamená, že i při této formě jsou období atak a remisí, ale během remisí již neurologické příznaky nedokážou zcela vymizet a tím stupeň neurologického postižení postupně narůstá. Nejlépe je toto vysledovatelné na dosahu chůze.
Tento druh RS je hůře ovlivňován léčbou a dochází k mírnému nárůstu invalidity, která ale nemusí pacienta výrazně omezovat (záleží na tom, které mozkové funkce jsou zasaženy), nicméně právě u tohoto typu může docházet k pomalému zhoršování invalidity i bez přítomnosti relapsů.
Právě při tomto typu RS, který nelze tak dobře ovlivnit léčbou, záleží hodně na pacientovi, protože právě on může pomoci sám sobě cvičením, které mu pomůže udržet co nejdéle pohyblivost.

PRIMÁRNĚ PROGRESIVNÍ (PP) je forma roztroušené sklerózy, která postihuje cca 10% pacientů (nejčastěji se týká pacientů, u nichž RS propuká až ve věku mezi 40-50 lety). Už podle názvu lze určit, že po prvních symptomech nemoci nenásleduje nikdy období remise (progresivní – postupující). K progresi obtíží dochází relativně pozvolna, ale bez období zlepšení se pacienti rychle stávají invalidní. Výjimečně může dojít i při tomto druhu RS k období remise, ale je vždy krátké, není výrazně odděleno od atak a zlepšení je minimální.
Tento druh RS je léčbou jen těžko ovlivnitelný.

RELABUJÍCÍ PROGRESIVNÍ (RELAPS PROGREDIENTNÍ; RELABUJÍCÍ – PROGREDUJÍCÍ; RP) je velmi vzácná (cca 3% pacientů) a nejméně běžná forma RS (nejčastěji se týká pacientů, u nichž RS propuká až ve věku nad 40 let). Nemoc je od začátku progresivní (postupující), nedochází prakticky k žádnému zlepšení a každý nový relaps zanechá trvalé neurologické následky. Pacient se rychle stává invalidní.
Tento druh RS je nejhůře ovlivnitelný léčbou.
Právě u tohoto druhu RS dochází k obrácení posouzení prospěšnosti léčby a jejích vedlejších účinků. Zatímco u RR formy musí prospěšnost převládat nad vedlejšími účinky, u RP formy je v popředí snaha nemoc „zaseknout za všech okolností“. 

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.