žárovkaKaždá lékařská zpráva začíná anamnézou. Na všechny ty informace se vás lékař ptá kvůli ucelenému obrazu vašeho zdraví. I když to celé vypadá zbytečně, věřte, že to má svůj význam.

Pro jednotlivé anamnézy se používají následující zkratky:

RA = Rodinná anamnéza, která posuzuje dědičné riziko některých chorob (genetické choroby, častý výskyt onemocnění oběhové soustavy, nádorová onemocnění). Nejčastější otázky: cévní mozková příhoda (CMO nebo iktus), nádorové onemocnění (CA), infarkt myokardu (IM), hypertenze – vysoký krevní tlak (HY), diabetes mellitus – cukrovka (DM), ischemická choroba dolních končetin – onemocnění tepen (ICHDK). Pro zdravé příbuzné se používá zkratka bpn (bez patologického nálezu), pokud pacient nezná anamnézu rodiny, uvádí se zkratka neg. (neguje) nebo číslice 0

OA = Osobní anamnéza, která obsahuje informace o dosavadních obtížích pacienta (pokud možno v pořadí, jak následovaly)

FA = Farmakologická anamnéza, která zahrnuje seznam v současnosti používaných léků (někdy i významnějších léků v minulosti)

TA = Toxická anamnéza (někdy i používaný výraz Abúzus) popisuje užívání návykových látek (alkohol, cigarety, káva)

AA = Alergologická anamnéza, která zahrnuje všechny alergické reakce pacienta (včetně přecitlivělosti)

PA = Pracovní anamnéza, která hodnotí pracovní podmínky pacienta (posuzuje i důležité faktory jako je riziko prostředí, stres, možnost intoxikace)

SA = Sociální anamnéza, která popisuje životní podmínky pacienta (kde a s kým bydlí, v jakém prostředí apod.)

GA = Gynekologická anamnéza, která se pochopitelně píše jen u žen a zaznamenává informace o menstruaci, porodech a potratech

NO = Nynější onemocnění, které popisuje postupný vznik a vývoj subjektivních příznaků choroby
 

Subjektivní obtíže = jednostranné stanovisko brané z osobního hlediska

Objektivní nález = shodující se se skutečností, faktický, nezávislý na pocitech

= nežádoucí účinky