žena-odpověď

Vzhledem k tomu, že má roztroušená skleróza často nejasné, měnící se příznaky rozeseté v čase a prostoru, které mohou ukazovat i na jinou nemoc, je diagnostika RS obtížná a nelze ji založit jen na jediném vyšetření.

Často nás úplně první kroky vedou k návštěvě praktického lékaře, popř. lékaře očního – rozdílnost je logicky dána rozdílností symptomů. Tito lékaři, mají-li podezření na neurologický důvod vašich obtíží, vás následně odešlou ke specialistovi – neurologovi.

Takže za první vyšetření k cestě za diagnózou RS považujme prohlídku u neurologa (klinické vyšetření). Postupně se vás bude ptát na všechny příznaky, zkontroluje změny v rovnováze, v koordinaci, ve vnímání, v očních pohybech, v reflexech, ve svalové síle a na základě diferenciální diagnostické rozvahy doporučí další vyšetření. Diferenciální diagnostikou rozumíme rozhodnutí lékaře, ke které chorobě patří jím zjištěný klinický obraz (v případě výrazných nesrovnalostí pracuje lékař s tzv. pracovními diagnózami více chorob, které vylučuje či potvrzuje právě pomocí dalších testů).

Roztroušená skleróza se dříve začínala předpokládat až v okamžiku minimálně druhé ataky, ale od roku 2001 platí McDonaldova kritéria (revidovaná v roce 2010), díky kterým lze diagnostiku RS potvrdit již po první atace za pomoci klinických, laboratorních a radiologických dat (a při rozhovoru s neurologem často člověk s RR formou RS zjistí, že se ani nejedná o první ataku, jen dřívější symptomy nepovažoval za zdravotní obtíže).

Pokud neurolog bude předpokládat, že vaše obtíže skutečně souvisí s roztroušenou sklerózou, na řadu dál přichází Lumbální punkce (LP) a Magnetická rezonance (MRI). A spojení všech tří vyšetření vám následně odpoví na otázku – Mám roztroušenou sklerózu?

V případě nejasných či ne zcela prokazatelných výsledků výše uvedených testů se přistupuje k dalším vyšetřením, které jsou i při prokázané RS používána ke kontrole míry postižení pacienta – jedná se o vyšetření očního pozadí, počítačovou tomografii (CT; většinou v případě, je-li patrno jen jedno ložisko v CNS, které může být i příznakem nádorového onemocnění), elektromyografie (EMG) a evokované potenciály.

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.