cns-pnsNervová soustava umožňuje řízení a koordinaci funkcí organismu a jeho kontakt s vnějším prostředím. U člověka je nervová soustava trubicová, uspořádaná stupňovitě a jednotlivé části jsou propojeny.
Na počátku toho, co cítíme, je smyslová buňka neboli receptor, která zachytí podnět z vnějšího prostředí, změní ho na nervový vzruch (elektrický děj) a ten putuje dál tělem. Pohyb nervového vzruchu běží dostředivou drahou do centrálního nervového systému, zde je zpracován a poslán odstředivou drahou k tzv. efektoru. Efektor je výkonný orgán (např. sval, žláza), který odpovídá na toto podráždění.

Centrem zpracování je tedy centrální nervový systém (CNS) = mozek a mícha:

* Mozek – je uložen v dutině lebeční a rozdělen na několik částí:

  • přední mozek – koncový (velký) mozek + mezimozek
  • ​střední mozek
  • zadní mozek – mozeček + Varolův most + prodloužená mícha

– v mozku jsou 4 komory (2x koncový mozek, mezimozek, prodloužená mícha), které vyplňuje mozkomíšní mok – bezbarvá tekutina, která vytváří fyziologické prostředí pro nervové buňky, podílí se na látkové výměně a mechanické obraně CNS; kromě prostoru mezi komorami vyplňuje i prostor mezi pavučnicí a omozečnicí (blány mozku)

* Mícha páteřní (40-45 cm) – provazec nervové tkáně uložený v páteřním kanálu

  • horní konec – prodloužená mícha (část mozku) v týlním otvoru
  • dolní konec – v úrovni 2. bederního obratle
  • z míchy odstupuje 31 párů míšních nervů

*  bílá hmota CNS – v mozku tvoří většinu vnitřní tkáně, v míše je  na povrchu
– je složená z axonů (výběžků nervových buněk) a jejich myelinových pochev, přičemž vzestupné dráhy předávají impulsy do CNS a sestupné dráhy přivádějí z CNS podněty pro motorickou činnost (vědomé pohyby)

*  šedá hmota CNS – v mozku tvoří mozkovou kůru a podkorovou šeď, v míše šeď v okolí centrálního kanálku, který je uprostřed
– je složená z těl neuronů; v míše spojuje zadní a přední míšní kořeny v míšní nervy

Nervy pak tvoří periferní nervovou soustavu (PNS) a zajišťují tak oboustranné spojení CNS s orgány celého těla.

* mozkomíšní nervy – vystupují přímo z mozku a míchy; vlákna jsou:

  • senzitivní – přivádějí vzruchy ze smyslů a kůže
  • motorická – vedou vzruchy k příčně pruhovaným svalům
  • smíšená – vlákna senzitivní i motorická

– mezi mozkomíšní nervy patří mozkové (hlavové) nervy – 12 párů, vybíhají z mozku (1.čichový, 2.zrakový, 3.okohybný, 4.kladkový, 5.trojklanný, 6.odtahovací, 7.lícní, 8.sluchově rovnovážný, 9.jazylkohltanový, 10.bloudivý, 11.přídatný, 12.podjazylkový) a míšní nervy – 31 párů, vybíhají z postranních rýh míchy a intervenují většinu kosterního svalstva (8 párů krčních nervů; 12 párů hrudních nervů; 5 párů bederních nervů; 5 párů křížových nervů; 1 pár kostrčních nervů)

* vegetativní nervy (útrobní, autonomní) zajišťují spojení mezi centrem a žlázami i vnitřními orgány (hladká svalová tkáň), koordinují činnost bez našeho vědomí; tvoří dva systémy, které působí proti sobě (sympaktus a parasympaktus)

Vyskytne-li se v kterékoliv části těchto cest problém, má to za následek špatné spojení a špatný přenos informací.

Komentáře k tomuto článku mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.