EEDSS Expanded Disability Status Scale, Kurtzkeho stupnice postižení, rozšířená stupnice stavu invalidity, Kurtzkeho škála; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů
efektor výkonný orgán, který reaguje (odpovídá) na podráždění receptoru
elevace zvedání, pohyb vzhůru
erektilní dysfunkce neschopnost dostatečné erekce penisu po delší dobu
ereska hovorové označení pro diagnózu roztroušené sklerózy mozkomíšní
eReSka hovorové označení pro diagnózu roztroušené sklerózy mozkomíšní
ereskář – hovorové označení pro pacienta s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní
ergoterapie – pracovní rehabilitační terapie; léčba pracovními činnostmi, která je důležitou součástí ucelené terapie, napomáhá pacientovi k návratu zhoršených či náhradě ztracených schopností; je vhodně zvolena na základě fyzických a psychických možností pacienta
erytém červené zabarvení kůže způsobené zánětem, rozšířením nebo zmnožením cév, zvýšeným prokrvením; vzniká často v důsledku zánětu, alergie či tepla
eupnoe normální, klidné dýchání
exekutivní funkce realizace cíleného chování
exitus – smrt
Expanded Disability Status ScaleEDSS, Kurtzkeho stupnice postižení, rozšířená stupnice stavu invalidity, Kurtzkeho škála; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů
Extavia  lék na RS, Interferon beta
extenze natažení, roztažení; pohyb, při kterém se zvětšuje kloubní úhel