DDDK diadochokines, dysdiadochokinesia; neschopnost vykonávat střídavě rychlé pohyby; vyšetření se používá pro kontrolu funkcí mozečku
deficit nedostatek
deformita znetvoření, odchylka od normálu
dekubitus proleženina
demyelinizace poškození myelinových pochev nervových vláken
demyelinizované vlákno s porušenými myelinovými pochvami
dendrity výběžky nervové buňky, které zachytávají vzruchy z okolních neuronů
detruzor sval v močovém měchýři, zajišťující jeho vyprazdňování
diadochokines dysdiadochokinesia, DDK; neschopnost vykonávat střídavě rychlé pohyby; vyšetření se používá pro kontrolu funkcí mozečku
difuzní  rozptýlený
diplopie dvojité vidění; monokulární (pouze u jednoho oka), bikulární (obou očí)
distální okrajový, vzdálený
DK – dolní končetiny
DMDléky první volby; léky, které se nasazují na počátku léčby remitentní formy roztroušené sklerózy mozkomíšní; mezi léky první volby patří interferon beta (Interferon ß) a glatiramer acetát (Copaxone)
dysartrie porucha řeči (špatná artikulace); důsledek onemocnění nervové soustavy
dysdiadochokinesiadiadochokines, DDK; neschopnost vykonávat střídavě rychlé pohyby; vyšetření se používá pro kontrolu funkcí mozečku
dysestezie porucha citlivosti; nepříjemné pocity či smyslové vjemy (palčivost až bolestivost při dotyku na končetinách apod.)
dysfagie potíže při polykání (váznutí sousta s nebezpečím zpětného návratu a vdechnutí)