TTA – toxická anamnéza
tachykardie zrychlená srdeční činnost, zvýšená tepová frekvence
taktilní čití dotyková citlivost; schopnost vnímat dotyk nebo lehký tlak
taxe vyšetření sloužící k posouzení funkce mozečku (u HK dotykem prstu na špičku nosu, u DK dotykem paty kolena druhé nohy)
T-buňkyT-lymfocyty; druh bílých krvinek zajišťující obranu organismu proti pozměněným či napadeným buňkám
temporální týkající se spánkové kosti lebky či spánkového mozkového laloku; v oblasti oka označuje směr spánku (př. temporální koutek => vnější koutek => polovina zorného pole)
terapie – léčba; způsob léčby
termosenzitivní citlivý, málo odolný vůči teplotě
titubace kolísání, vrávorání
T-lymfocyty  T-buňky; druh bílých krvinek zajišťující obranu organismu proti pozměněným či napadeným buňkám
tonus napětí tkáně; svalové napětí
tremor – třes; mimovolní pohyby; neúmyslný, rytmický svalový pohyb
trofika funkce nervových vláken regulující výživu a přeměnu látek tkání
trubicovité vidění pokles zrakové ostrosti, zúžení zorného pole
třes – tremor; mimovolní pohyby; neúmyslný, rytmický svalový pohyb
TysabriNatalizumab; lék na RS; dokáže zlepšit i neurologické postižení