RRA – rodinná anamnéza
radiosenzitivní citlivý, málo odolný vůči záření
Ranvierovy zářezy místa ztenčení myelinové pochvy neuronu, která urychlují přenos nervového vzruchu
Rebif – lék na RS, Interferon beta
Rebif 22 – lék na RS, Interferon beta
Rebif 44 – lék na RS, Interferon beta
recentní soudobý, čerstvý
receptor smyslová buňka zachycující podnět z vnějšího prostředí
recidiva obtíží opakování obtíží
reflex mimovolně probíhající automatická odpověď nervového systému na určitý podnět
rekombinantní látka látka uměle vytvořená přeskupením dvou druhů DNA
Relabující progresivníRelaps progredientní, Relabující-Progredující, RP; vzácná a nejméně běžná forma RS; od začátku progresivní, pacient se rychle stává invalidní
Relabující-ProgredujícíRelabující progresivní, Relaps progredientní, RP; vzácná a nejméně běžná forma RS; od začátku progresivní, pacient se rychle stává invalidní
relaps znovuvzplanutí nemoci (jejích příznaků)
Relaps progredientníRelabující progresivní, Relabující-Progredující, RP; vzácná a nejméně běžná forma RS; od začátku progresivní, pacient se rychle stává invalidní
Relaps-RemitentníRR, Remitentní-Relabující; nejčastější typ RS; postihuje cca 85% pacientů; střídá se období relapsů a remisí
remise přechodné vymizení příznaků nemoci; návrat k původnímu fungování; bezpříznakové období
Remitentní-RelabujícíRelaps-Remitentní, RR; nejčastější typ RS; postihuje cca 85% pacientů; střídá se období relapsů a remisí
remyelinizovaný buňka, jejíž poškozený myelin byl obnoven; obnovení myelinu
restituce navrácení do původního stavu
retence zadržení, zadržování
retrobulbární neuritida optická neuritida; zánět očního nervu
rigidita ztuhlost, nepružnost, nehybnost
Romberg test rovnováhy se zavřenýma očima
Róza – hovorové označení pro diagnózu roztroušené sklerózy mozkomíšní
Rozšířená stupnice stavu invalidityKurtzkeho škála, EDSS, Expanded Disability Status Scale, Kurtzkeho stupnice postižení; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů
RPRelabující progresivní, Relaps progredientní, Relabující-Progredující; vzácná a nejméně běžná forma RS; od začátku progresivní, pacient se rychle stává invalidní
RR – Remitentní-Relabující, Relaps-Remitentní; nejčastější typ RS; postihuje cca 85% pacientů; střídá se období relapsů a remisí
RS – roztroušená skleróza mozkomíšní
RSM – roztroušená skleróza mozkomíšní
RS poradnaMS Centrum; specializovaná centra/porady na diagnostiku a léčbu demyelinizačních a autoimunitních onemocnění