PPA – pracovní anamnéza
palestezievibrační čití; hluboké čití; schopnost vnímat kmitání předmětů povrchem těla
palpace vyšetření pohmatem
palpitace rychlé a nepravidelné srdeční údery, bušení srdce vnímané pacientem, arytmie
papila oblast v sítnici oka, kde vzniká zrakový nerv
paralyzace ochromení, zeslabení funkce
paraparesa částečné ochrnutí dolních končetin
paraparetická chůze těžkopádná, kolíbavá, nesouměrná chůze
paraparéza částečné ochrnutí dolních končetin
paraplegie úplné ochrnutí poloviny těla (většinou dolních končetin)
paresa částečná ztráta hybnosti
paresa pohledu  částečná ztráta hybnosti bulbů
parestezie pocit brnění, píchání, svědění či pálení kůže („mravenčení“); může být provázena poruchou čití
paretická chůze spojena s oslabením jedné nebo obou dolních končetin; napadání na zdravou nohu, nemocná noha tažena za sebou nebo přisunována ke zdravé končetině; podlamování v kolenou, neschopnost zdolání vyšších schodů
paretický částečně ochrnutý
paréza částečná ztráta hybnosti
paréza pohledu částečná ztráta hybnosti bulbů
paroxysmální ráz záchvatovitý ráz; bolesti záchvatovitého rázu
patogenní vyvolávající chorobu
Periferní nervová soustavaPNS; část nervové soustavy obsahující nervy a neurony, které se nalézají mimo centrální nervovou soustavu (nervy mozkomíšní a vegetativní)
periferní vidění vidění toho, co zasahuje na samý okraj zorného pole
plakyléze; zjizvené tkáně v mozku; v místech, kde neurony neschopné regenerace obklopila tuhá tkáň
plantární  chodidlový
plantární flexe – ohnutí chodidla
plegie ochrnutí; úplná ztráta hybnosti končetiny
PM psychomotorické tempo; udržení pozornosti, schopnost vnímání informací, soustředění
PNSPeriferní nervová soustava; část nervové soustavy obsahující nervy a neurony, které se nalézají mimo centrální nervovou soustavu (nervy mozkomíšní a vegetativní)
pohybocit vnímání pohybů či poloh částí těla při zavřených očích
polohocit  vnímání pohybů či poloh částí těla při zavřených očích
polygenní dědičnost způsob dědičnosti znaku choroby, který není podmíněn jediným genem, nýbrž několika geny, z nichž každý má jen částečný účinek na vyjádření daného znaku
porucha vizu zhoršené vidění
postpunkční syndrom silné bolesti hlavy v průběhu 24-48 hodin po lumbální punkci
PPPrimárně progresivní; forma RS, u které po prvních symptomech nemoci nenásleduje nikdy období remise
praktické funkce schopnost vykonávat složitější účelové pohyby (apraxie – neschopnost vykonávání účelových pohybů)
prekolapsový stav předcházející kolapsu
prevalence převládání, převaha, rozmach; počet existujících nemocí či zdravotních problémů ve vybrané populaci k určitému datu
Primárně progresivníPP; forma RS, u které po prvních symptomech nemoci nenásleduje nikdy období remise
primární  prvotní (základní, hlavní)
priventrikulární v okolí mozkové komory
prodrom nejistý počáteční příznak nemoci či obtíží, předzvěst nemoci
progrese postup, šíření, pokračování
progresivní vzestupný, postupující, pokračující, vyvíjející se, šířící se
propriocepce schopnost koordinace těla v prostoru; smysl, který nás informuje o poloze těla
pruritus svědění, svrbění
psychomotorické tempo PM; udržení pozornosti, schopnost vnímání informací, soustředění
ptóza pokles očního víčka
punkce lumbální punkce, LP, „lumbálka“; odběr mozkomíšního moku
pyramidová dráha kortikospinální dráha; nervová dráha vedoucí z pyramidových buněk mozkové kůry do míchy
pyramidové deficitní (zánikové) příznaky pozitivní výsledek je důkazem patologických jevů a svědčí pro lézi motorického okruhu (většinou testovány Mingazziniho zkouškou)
pyramidové iritační (spastické) reflexy test pro kontrolu reflexních změn; pozitivní výsledek je důkazem patologických změn (léze pyramidových drah); vyšetření na HK i DK