NNatalizumab  Tysabri; lék na RS; dokáže zlepšit i neurologické postižení
nauzea  pocit nevolnosti, nutkání na zvracení
negat.negativní; záporný, opačný, nežádoucí
negativní negat.; záporný, opačný, nežádoucí
nekróza odumření kůže a zničení tkáně
neurit axon;
výběžek, který vede nervový vzruch z neuronu (obyčejně delší než dendrity); každý neuron má pouze jeden neurit
neurodegenerace zánik nervových vláken, který způsobuje nevratné poškození
neuron nervová buňka
NO – nynější onemocnění
NRSNeurologic Rating Scale, SNRS, Scrippsova škála; stupnice míry postižení pacientů; oproti EDSS zahrnuje též hodnocení kognitivní schopnosti a nálady; nenahrazuje EDSS, spíše ji doplňuje; ve stupnici NRS je normální neurologická funkce hodnocena nulou, stupně 1+, 2+, 3+ a 4+ představují zlepšení funkčního stavu, zatímco stupně -1, -2, -3 a -4 jeho zhoršení
– nežádoucí účinky
NYSnystagmus; nystatin nystagmus; mimovolný, rychlý pohyb očí
nystagmus NYS, nystatin nystagmus; mimovolný, rychlý pohyb očí
nystatin nystagmusnystagmus, NYS; mimovolný, rychlý pohyb očí