FFA – farmakologická anamnéza
facilitace zesílení reflexu nebo jiné nervové aktivity součtem několika podnětů (termín se užívá i ve smyslu „usnadnění“)
fascikulace samovolné záškuby svalových vláken (nezpůsobují pohyb, mohou být viditelné pod kůží)
fatická porucha narušení řeči (v důsledku ložiskového poškození mozku)
fatické funkce tvorba a porozumění řeči
FBLR – zkratka pro propojení fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace
fibrilace mimovolné záškuby jednoho svalového vlákna
fingolimodum – Gilenya; lék na RS, který svým působením omezuje pohyb T-buněk z lymfatických uzlin do mozku a míchy, čímž snižuje jejich podíl na dalším poškození nervové tkáně
flexe ohnutí, ohýbání; pohyb, při kterém se zmenšuje kloubní úhel
flu like syndrom flulike, Flulike, Flu-like, flu-like; nežádoucí účinek při léčbě Interferonem Beta – po aplikaci léku příznaky podobné chřipce (bolest hlavy, svalů, kloubů, zimnice, třesavka, únava)
fotofotoreakce oka; reakce oka na světlo; reakce hlavového nervu
fotoreakce oka foto; reakce oka na světlo; reakce hlavového nervu
frustní nedostatečný; obraz nemoci – průběh s málo výraznými příznaky
FSfunkční systémy; funkce pyramidové, mozečkové, mozkového kmene, senzitivní, zrakové, mozkové a funkce vegetativního nervového systému
fyziatrie – léčba a léčebná rehabilitace přírodními a fyzikálními prostředky (např. vodou, klimatem, elektrickými proudy, ultrazvukem)