*HI* 1. Registrace a uživatelské účty
1.1 Tato služba je poskytována zdarma a nejsou požadovány žádné členské příspěvky nebo poplatky.
1.2 K registraci jsou oprávněni jen plnoletí uživatelé.
1.3 Respektujeme pravidlo na soukromí pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, proto každý uživatel smí vystupovat anonymně, pod zvolenou přezdívkou. Nicméně při registraci je uživatel povinen zadat platné a pravdivé údaje.
1.4 Administrátoři si vyhrazují práva kdykoliv vyloučit uživatele, smazat jeho příspěvky, popř. jinak omezit uživatele, při porušení jakéhokoliv z uvedených bodů.
1.5 Uživatel si může zvolit avatar o maximální velikosti 150x150px, pokud moderátor nebo administrátor neurčí jinak. Dále má uživatel v rámci zachování anonymity možnost výběru z naší Galerie avataru.
1.6 Podpis: V podpisu je povolen pouze obyčejný text bez obrázků. Komerční odkazy nejsou povoleny, kromě výjimek udělených týmem, odkazy na nekomerční stránky jsou povoleny, maximálně však jeden. Není povoleno zvětšovat text nad normální (100%) velikost. Chcete-li text obarvit, volte barvu s rozmyslem, aby byl čitelný i pro uživatele s postižením zraku.
1.7 Tykání bereme jako samozřejmost. Je-li to proti Vašemu vkusu, vepište, prosím, do svého podpisu prosbu k ostatním o vykání. Od uživatelů se následně očekává, že tuto prosbu vezmou v potaz. Nicméně i nerespektování není důvodem k vyloučení uživatele z našeho fóra.

*WRITE* 2. Přispívání na fóru
2.1 Uživatel se zavazuje přispívat obsahem relevantním k tématice našeho fóra, proto každý příspěvek se musí, byť vzdáleně, týkat roztroušené sklerózy mozkomíšní. Administrátor si vyhrazuje právo kdykoliv a to i bez udání důvodu smazat příspěvek/příspěvky uživatele, který/které shledá v rozporu s podmínkami.
2.2. Dbejte, prosím, na dobré mravy. Uživatel se zavazuje nepřispívat pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, obscénním, vulgárním, zastrašujícím, sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony České republiky, ve Vaší zemi, v zemi, kde sídlí phpBB.cz, nebo platné mezinárodní právo. Dále platí přísný zákaz: napadání jakéhokoli uživatele na tomto fóru, sprostých a vulgárních projevů, rasové, náboženské, sexuální a jiné diskriminace. Neexistují žádné okolnosti, které by omlouvaly takové chování. I při sebevětším rozlícení jistě dokážete najít vhodné výrazy.
2.3 V rámci příspěvků a komentářů nesmí docházet k poškozování dobrého jména jiných osob, neoprávněného zasahování do soukromí třetích osob nebo uvádění nepravdivých či neúplných informací a také informací, jejichž pravdivost nelze ověřit.
2.4 Nejste oprávněni k politické propagaci nebo ke zveřejňování reklam prostřednictvím svého příspěvku (výjimku tvoří reklama produktů či služeb, které mohou být prospěšné ostatním; autor takového příspěvku však musí prospěšnost prokázat či alespoň logicky zdůvodnit).
2.5 Ti, kdo tvrdí, že dokázali vyléčit pacienta z roztroušené sklerózy mozkomíšní, mají právo zveřejňovat své příspěvky pouze za předpokladu, že jsou schopni zveřejnit podepsanou lékařskou zprávu od konkrétního a dohledatelného neurologa z konkrétního MS centra. Ostatní příspěvky budou považovány za pokus o podvod a budou z tohoto fóra smazány. Při opakovaném jednání bude zrušen i přístup uživatele.
2.6 Dříve než založíte nové téma, použijte funkci Hledat a zjistěte si, zda daná otázka nebyla již někde řešena.
2.7 Při zakládání témat s žádostmi o radu se snažte vystihnout jeho název odpovídající Vašemu problému. Témata typu „Rady“, „Potřebuji radu“, „Prosím pomozte“, „POMOOOC!!“, „Poraďte“ a podobně budou nemilosrdně mazána.
2.8 Příspěvky se zbytečným formátováním (tučný, veliký nebo zbytečně barevný text) budou upraveny a formátování z nich odstraněno.
2.9 Každý příspěvek, který není vyjádřením vlastního názoru, musí obsahovat odkaz na věrohodný zdroj informací (nestačí jen pouhý internetový odkaz, vždy je nutné napsat informaci, o čem pojednává odkazovaný článek, přednáška apod.).
2.10 Každý uživatel smí na jakýkoliv příspěvek reagovat.
2.11 Administrátor si vyhrazuje právo zveřejnit na webových stránkách zivot-s-rs.cz Váš příspěvek či diskuzi k Vašemu příspěvku (části nebo celek), který/kterou shledá obsahově zajímavým/zajímavou či obecně prospěšným/prospěšnou. Samozřejmě i při zveřejnění bude zachováno autorství pod zvolenými přezdívkami. Berte, prosím, na vědomí, že zveřejněné příspěvky/diskuze mohou být dále šířeny prostřednictvím sociálních sítí.
2.12 Toto fórum ani naše internetové stránky nejsou placeny z příspěvků či darů farmaceutických firem.Nemáme tedy zájem na tom informace jakkoliv zkreslovat, nadržovat nějakému léku, ale zároveň nemáme zájem na odrazování kohokoliv od užívání nějakého léku.
2.13 Vždy mějte na zřeteli fakt, že nejsme lékařským či farmaceutickým společenstvím, každý názor tedy berte s rezervou a jednejte jen dle svého vlastního rozumu. I když mnozí z nás o roztroušené skleróze mozkomíšní vědí víc, než by chtěli, stále jsme jen laickou skupinou.

*YES* 3. Nemáme námitky
3.1 Příspěvky o alternativní léčbě, sebemedikaci, stravě, vitamínech, bylinkách, konopí apod. nám nijak nevadí, ba naopak je vítáme.
3.2 Novinky o potenciálních lécích a léčebných metodách, které „ještě“ nebyly prověřeny mnohaletými studiemi, neodmítáme.
3.3 Neodmítáme ani příspěvky, které by čtenáře mohly ovlivnit. Každý má zodpovědnost za své vlastní rozhodnutí. Přesto Vás prosíme tyto příspěvky vkládat s rozumem.
3.4 I „plačtivé“ příspěvky zveřejníme, protože nebereme nemoc na lehkou váhu, ale prosíme Vás o korigování emocí. Nechtějte své problémy přenášet na ostatní.

*DANCE* 4. Přesouváme příspěvky, jestliže se během diskuze stočí k jinému tématu, než bylo téma původní.

*STOP* KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN DODRŽOVAT TATO PRAVIDLA. PŘI JEJICH PORUŠENÍ HROZÍ TRVALÉ VYLOUČENÍ Z FÓRA.
*BRAVO* POZN.: Administrátoři si vyhrazují právo kdykoli tato pravidla upravovat a měnit podle potřeb fóra.