logo

– poruchy čití, citlivosti

* 0 – normální stav
* 1 – snížení vibračního čití a grafestezie
* 2 – mírné snížení dotykového, bolestivého čití a polohocitu; středně těžké postižení vibračního čití na jedné nebo dvou končetinách; vibrační čití a grafestezie poškozeny na třech nebo všech končetinách
* 3 – středně významné snížení dotykového, bolestivého čití a polohocitu; výrazné postižení vibračního čití na jedné nebo dvou končetinách; mírné snížení dotykového nebo bolestivého čití a středně významné snížení proprioceptivního čití ve třech nebo čtyřech končetinách
* 4 – významné snížení čití dotykového nebo bolestivého nebo ztráta propriocepce samotná nebo kombinovaná v jedné nebo dvou končetinách; středně výrazné snížení dotyku nebo bolesti anebo velmi těžké snížení propriocepce ve více než dvou končetinách
* 5 – ztráta citlivosti v jedné nebo dvou končetinách; středně významný pokles dotyku a bolesti, ztráta propriocepce pro většinu těla pod hlavou
* 6 – ztráta citlivosti od hlavy níže

značka „V“ se užívá při neznámém stavu FS
značka „X“ se užívá při slabosti dané funkce

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.