logo

– kortikospinální dráha (pyramidová dráha), která spojuje mozkovou kůru s míchou
– zprostředkovávají volní pohyby těla => pohyby cílené, plánované

* 0 – normální stav
* 1 – abnormální příznaky bez postižení funkce => lehce odchýlené

* 2 – minimální postižení
* 3 – mírná nebo střední paraparéza nebo hemiparéza, těžká monoparéza
* 4 – výrazná paraparéza nebo hemiparéza, střední kvadruparéza nebo monoplegie
* 5 – paraplegie, hemiplegie, nebo výrazná kvadruparéza
* 6 – kvadruplegie

 

značka „V“ se užívá při neznámém stavu FS
značka „X“ se užívá při slabosti dané funkce

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.