neurologieZákladní vyšetření je obdobou vyšetření HK. Neurolog opět jako první popíše vzhled a základní funkční stav vašich končetin:

* konfigurace – zjednodušeně seskupení či uspořádání; kontrola na první pohled viditelných deformitmimovolných pohybů (třes nebo fascikulace)
* trofika (atrofie)
* pohmat – palpace; neurolog kontroluje tonus (hypotoniechabá paresahypertonus, spasticity, spastická paresarigiditaklonus)
* hybnost a síla – lékař kontroluje, zda dokážete s končetinou volně pohybovat v koleni, zda dokážete nataženou končetinu zvadnout nad podložku a v jakém úhlu či v kolika centimetrech a také sem patří nejrůznější pohyby nohou proti odporu dlaní či prstů vyšetřujícího (extenze, flexe, plantární flexe)

Dál opět následuje kontrola reflexů. Ani zde se nebudu více rozepisovat. Je to prostě kontrola poklepáním kladívkem v různých částech nohou a tyto reflexy se značí L2-L4 (reflex patelární)L5-S2 (reflex Achillovy šlachy)L5-S2 (reflex medioplantární). Lékař při tomto vyšetření hlídá případné změny od normálu:
*
hyperreflexie
*
hyporeflexie
*
areflexie
*
klonus
*
facilitace

A opět pokračujeme kontrolou funkčnosti pyramidových drah:
*
pyramidové iritační (spastické) reflexy – neurolog je kontroluje nejrůznějším škrabkáním na různých částech nohou, z konkrétních názvů jsem objevila Babinského reflex (škrábání na zevní straně chodidla od paty směrem k prstům), Chaddockův reflex (podráždění v okolí vnějšího kotníku), Vítkův sumační jev (podráždění bříška palce) a víc mě nenapadá
*
pyramidové deficitní (zánikové) příznaky – většinou testovány Mingazziniho zkouškou (ležíme na zádech, nohy jsou ohnuté v kolenou a držené nad podložkou)

Mozečkové funkce se pak testují vyšetřením:
*
taxe – dotykem paty na koleno druhé nohy a sjetím po holenní kosti dolu (ataxieintenční třes)

Pod jaké vyšetření to patří, to vám nepovím, ale u neurologa si dáváme i „cvíčo“ v podobě chůze po patách a po špičkách, poskoků po jedné noze nebo dřepů (působí to na mě jako kontrola síly, hybnosti a zároveň rovnováhy, takže si asi můžete vybrat).

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.