neurologieV oblasti hlavy si vás lékař většinou poklepe s dotazem, zda to či ono místo není bolestivé a vyšetří pohmatem (palpace).

Značení hlavových nervů:

I. – čichový nerv – velmi subjektivní vyšetření (ještě jsem tedy neslyšela, ani nečetla o nikom, kdo by měl kvůli RS potíže s čichem)

II. – zrakový nerv – ten je většinou vyšetřován na očním oddělení – zjišťuje se zraková ostrost, kontroluje se oční pozadí a zorné pole

III. – okohybný nervIV. – kladkový nervVI. – odtahovací nerv – všechny tyto nervy jsou zodpovědné za pohyb svalů oka; neurolog kontroluje:
*
symetričnost očních štěrbin (ptóza)
*
postavení a pohyblivost bulbů – to je takové to koukání na prst nebo kladívko do všech směrů, šilhání na něj apod.; lékař hlídá rovnoběžnost pohledu, případnou diplopiistrabismus, dotahování očí všemi směry či parézu pohledu, případně nystagmus
*
reakce zornic – fotoreakce, akomodace a konvergence (ani jedno neumím doslovně vysvětlit, jde prostě o reakci zornic a jejich zaostřování na pohled do dálky a do blízka) a ještě jsem ve zprávě našla zkratku „IZO“, což znamená izokorické zornice

V. – trojklanný nerv – dělí se na tři části a inervuje obličejovou část lebky => je zodpovědný za oblasti očnic, čela, horní a dolní čelisti a nosu; tady přichází vyšetření čití a dál mě napadne jen masseterový reflex (je to vyšetření, kdy máte pootevřená ústa, lékař vám dá napříč přes bradu prst a poklepe na něj kladívkem)

VII. – lícní nerv – inervuje mimické svaly; lékař jeho funkčnost kontroluje pohledem (vrásky, pokles koutků apod.); na vás jsou při této části úkony jako je zvednutí obočí, zamračení se, vycenění zubů, sešpulení rtů, nafouknutí tváří proti odporu lékařových dlaní

VIII. – sluchově rovnovážný nerv – přenáší informace důležité pro rovnováhu a pohyb (zvuk, gravitace, rotace); vyšetření sluchu je opět celkem subjektivní; další vyšetření jsou sed se zavřenýma očima a předpaženýma rukama s nataženými prsty (Hautantova zkouška) a stoj se zavřenýma očima (Romberg

IX. – jazykohltanový nervX. – bloudivý nervXI. – přídatný nerv – tyto nervy jsou zodpovědné za slinné žlázy, vjem chutě, polykání, artikulaci slov; ze strany lékaře dotazy na slinění a poruchy chuti
*
dysartrie
*
dysfagie

XII. – podjazylkový nerv – inervuje svaly jazyka; vyšetření, kdy na lékaře vypláznete jazyk – neurolog kontroluje plazení ve střední čáře nebo odchýlení, pohyblivost jazyka a další
*
atrofie
*
fascikulace
*
fibrilace

Své zkušenosti a postřehy mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.