prostrediŽivotní prostředí, urbanizace, teorie imunologická

Tyto teorie spojují výskyt RS především s městským životem. Podle nich je propojen nespecifikovaný faktor s vlivem západní civilizace a technologizací způsobu života.
Sice se opět jedná jen o hypotézy, které potřebují další výzkumy, ale nejde pominout fakt, že urbanizace (soustřeďování hospodářského i kulturního života do velkých měst na úkor venkova) je těsně spjata s vývojem technologií a následně s vyšším znečištěním ovzduší. Obyvatelé pak mají narušenou obranyschopnost, a tudíž jsou více náchylní k autoagresivnímu chování imunity => k autoimunitním onemocněním.
Uspěchaný městský život s sebou přináší také řadu dalších rizikových faktorů, jako jsou stres, alkohol, kouření, častější kontakt s pesticidy, chemikáliemi (toxiny, rozpouštědla) a těžkými kovy (olovo, rtuť). Není se proto čemu divit, když imunita reaguje přehnaně. 
Ono se stačí jen podívat na to, jak rychle se zvyšuje počet lidí s alergickými reakcemi na jejich přirozené prostředí (a alergie je přehnanou reakcí našeho imunitního systému na nepatogenní věci jako jsou prach nebo pyl).

Své zkušenosti a postřehy s příčinami RS mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.