Čití neboli pociťování je komplexní smysl, zprostředkovaný mnoha druhy receptorů našeho těla. Při RS se porušení některého nervového vzruchu může projevit právě poškozením našeho vnímání a to ve smyslu nepříjemných citlivostních vjemů jako je:sensation

* mravenčení
* brnění
* pálení
* změna vnímání tepla a chladu
* snížená citlivost
* slabší vnímání podnětů na kůži
* někdy naopak zvýšená citlivost
Lhermittův příznak 
* ochrnutí lícního nervu
* obličejové bolesti

Přičemž poruchy čití se mohou objevovat v různých částech těla (obličej, končetiny, trup, prsty atd.).

Své zkušenosti a postřehy s příznaky RS mohou registrovaní uživatelé vkládat v rámci našeho Diskuzního fóra. Nejzajímavější komentáře zveřejníme na webových stránkách.
Neregistrovaní uživatelé si mají možnost přečíst všechny komentáře na stejném místě.